torsjö live vers2

Vad vill Sverigedemokraterna?

Vad vill Sverigedemokraterna?

INSÄNDARE. Vårt parti har alltid varit för omfattande åtstramningar i migrationspolitiken. Tyvärr har vi hittills stått ensamma i den åsikten och mellan 2015 – 2017 uppgick kostnaderna för migration och ”etablering” till 140 miljarder kronor vilket motsvarar kostnaden för vårt försvar och rättsväsende under hela två år. Ett annat av våra viktiga mål är att stärka samhällskontraktet genom flera olika åtgärder. Här är ett urval av våra förslag:

Sänkt skatt på arbete med fokus på låg- och medelinkomsttagare. detta skulle leda till ett betydande lönelyft för anställda i offentlig sektor. En hårt arbetsbelastad grupp som fått se sin arbetsbörda öka utan ekonomisk kompensation.

Satsningar på vårdpersonal. Kompetenslyft med bibehållen lön skulle öka incitamenten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig inom speciella områden och vi vill möjliggöra karriärlyft för undersköterskor genom vidareutbildning på betald arbetstid. Det är också önskvärt att införa legitimation för undersköterskor vilket våra grannländer har idag. Detta höjer yrkesstatusen och ökar patientsäkerheten.

Slopa delade turer. Situationer där personalen tvingas till obetald ledighet mellan två arbetspass samma dag är tyvärr inte ovanlig inom offentlig sektor. Detta försvårar livspusslet för den anställde, och vi vill underlätta för arbetsgivaren att avveckla denna arbetsform.

Ta bort karensdagen för vårdpersonal. Dessa är av naturliga orsaker särskilt exponerade för smitta och bör naturligtvis inte arbeta med infektioner i kroppen. Ett stimulansbidrag till arbetsgivare inom vård och omsorg möjliggör slopad karensdag för personal vid sjukdom.

Satsning på 7000 nya poliser i landet. Otryggheten ökar och polisbristen är stor. Vi vill förbättra villkoren för poliser och på sikt öka numerären. För att locka fler till polisyrket behöver arbetsvillkoren förbättras och statusen höjas.

Slopa pensionärsskatten. Pension likställs med förvärvsinkomst och garantipensionen höjs. Ett välkommet ekonomiskt lyft åt våra pensionärer.

Ökad satsning på kunskaper i svenska   språket i skolan. Språkkunskaper är en viktig väg till en lyckad assimilering av nyanlända i Sverige. Vi vill också stärka lärarnas status och befogenheter i klassrummen.

En handlingsplan för ordning och reda bör upprättas då elevernas studiero är viktig.
Sverigedemokraterna visar i sitt budgetförslag att tydliga och mer rättvisa alternativ till dagens förda politik finns. Genom våra förslag förbättras välfärden. Ett bättre Sverige är absolut möjligt.
Ulf Berggren     SD
Patrik Jönsson  SD
Hanna Nilsson  SD
Sven Lundh      SD

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se