torsjö live vers2

Nya grepp nödvändiga för sjön

INSÄNDARE. Låsning av fosfor i bottensedimenten framgångsrikt prövad även i Östersjövik. Det gäller Björnöfjärden på Ingarö i Stockholms skärgård. Insatsen gjordes 2012 och 2013. Bättre ekologisk status i vattnet infann sig snabbt och består ännu efter 4 år.Tidigare har samma resultat erhållits i  insjöar i vårt land. Problemen i Finjasjön pekar alltmer mot internläckage av […]

Elisabeth Moritz mångfacetterade livsbilder i Kulturhuset

En luftigt lätt utställning som med enkla medel återskapar och rymmer ett helt långt liv. Det bjuder just nu Hässleholm Kulturhus utställningshall publiken på. Konstnären Elisabeth Moritz mormors 98-åriga livsöde fångar och speglar – både en dåtid och vår nutid. En stark upplevelse med många dimensioner. Fram till den 11 november pågår utställningen ”Ett liv”. […]

Kenny Hansson ställer inte upp som Pär Palmgrens efterträdare

Kenny Hansson är inte längre kandidat till att ta över efter Moderaternas gruppledare Pär Palmgren när han går i pension. Kenny Hansson meddelar i ett pressmeddelande att han istället ställer sig bakom Lars Johnsson som förslag till ny gruppledare. Det är mer än ett år sedan Kenny Hansson, då 20, offentliggjorde att han stod till […]