torsjö live

Nya grepp nödvändiga för sjön

Nya grepp nödvändiga för sjön

INSÄNDARE. Låsning av fosfor i bottensedimenten framgångsrikt prövad även i Östersjövik. Det gäller Björnöfjärden på Ingarö i Stockholms skärgård. Insatsen gjordes 2012
och 2013. Bättre ekologisk status i vattnet infann sig snabbt och består ännu efter 4 år.Tidigare har samma resultat erhållits i  insjöar i vårt land.

Problemen i Finjasjön pekar alltmer mot internläckage av näringsämnen från bottengyttjan. Avloppsverket kan inte längre pekas ut som en stor leverantör av problemen.
Det behövs nya insatser i Finjasjön för att återfå trovärdigheten för kommunen.
Det går till på följande sätt och är en engångsinsats,kanske under två olika år. Flytande lösning av aluminiumklorid sprutas ner i sedimenten i djuphålorna.Tekniken är
välkänd och prövad i ett flertal vatten. Fosforn ”klistras” fast av aluminiumjonerna under lång tid. Det är helt uppenbart att det behövs mod att tänka nytt och
skaffa fram behövliga kunskapsresurser för ändamålet. Om fosforn fastnar i bottensedimenten hindras med viss sannolikhet planktonalgernas ”hysteriska”
massuppträdande. Detsamma gäller de betydligt farligare blågröna bakterierna.
Vi måste våga agera även om det finna viss risk för misslyckande.

Christer Jönsson (M)

Ordf. i miljönämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se