Gruppen-3a-328x120

Trafikverket bekostar sanering av kreosot i Kärråkra

Trafikverket bekostar sanering av kreosot i Kärråkra

Trafikverket har tagit på sig att stå för hela kostnaden för sanering av SJ:s gamla impregneringsanläggning i Kärråkra. Området är klassat som ett av Skånes mest förorenade med kreosot i både mark och grundvatten.

Utredningar och diskussioner har pågått i många år och Trafikverket och Naturvårdsverket har tvistat om vem som ska betala. Men nu har Trafikverket beslutat att frivilligt finansiera hela projektet som ska vara klart 2021.

Impregneringsanläggningen för träslipers användes fram till mitten på 1960-talet. Under 1980-talet gjordes de första utredningarna av dåvarande Banverket. Först långt senare uppdagades att många som arbetat där blivit sjuka. Bland föroreningarna som konstaterats finns bland annat stora mängder cancerframkallande PAH som ingår i kreosoten, men också arsenik, koppar och krom.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det har inte bara tagit tid att utreda vilka föroreningarna är och hur de spridits utan också vem som är ansvarig och vem som ska betala.

Först nu är alltså en konkret plan för sanering och finansiering på gång.

Miljöchef Sven-Inge Svensson tycker att det är bra att finansieringen är klar så att Kärråkra äntligen kan saneras. Foto: Berit Önell

– Det är bra att det nu är klart. Ibland har vi raljerat lite om att det är statliga verk som ska söka statliga pengar för sanering. Det hade kanske varit bättre att ge dem egna pengar för sanering från början, säger kommunens miljöchef Sven-Inge Svensson som följt ärendet under många år.

Saneringen beräknas kosta mellan 70 och 100 miljoner kronor.

När länsstyrelsen meddelade sitt beslut om att Naturvårdsverket skulle stå för 60 procent av kostnaden och Trafikverket för 40 procent hade tydligen Trafikverket tröttnat på att vänta.

– Nu tar Trafikverket plötsligt hela kostnaden, konstaterar Sven-Inge Svensson.

Hans största oro har gällt föroreningarnas påverkan på grundvattnet.

– Föroreningarna har gått ner i grundvattnet under järnvägsområdet i Kärråkra. Men när vi undersökt grundvattnet kring bebyggelsen har vi inte hittat någon påverkan där. Vi har ändå varit försiktiga med till exempel att ge tillstånd för bergvärme eftersom borror kan göra att ytligare vatten tränger ner i grundvattnet, säger han.

Förklaringen till att bara grundvattnet under järnvägsområdet är förorenat är att grundvattnet ligger i olika lager. Det ytligare grundvattnet är därför påverkat medan de djupare lagren under bebyggelsen västerut klarat sig.

Dock har arsenik påträffats vid borrning för bergvärme sydväst om den gamla impregneringsanläggningens upplagsplats.

Det framgår vid minnesanteckningar från ett videomöte med Trafikverket och dess konsulter, länsstyrelsen och kommunen i augusti. Då framförde kommunens företrädare också vikten av att i projektet utreda risken för spridning av föroreningar till och i berg i samband med installation av energibrunnar.

Höghastighetsjärnvägens eventuella påverkan på saneringsprojektet diskuterades också på mötet, men Trafikverket väntar inte på ytterligare besked om den.

Trafikverkets dialog med kommunen och länsstyrelsen kommer att fortsätta under saneringsprojektet. Nästa möte blir den 6 februari då Trafikverket bland annat kommer att presentera en riskbedömning och en åtgärdsutredning.

Som planen ser ut nu kommer beställning av projektering att ske 2018, projektering 2019 och sanering 2020-2021.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se