torsjö live vers2

Andligt och kroppsligt välbefinnande

Andligt och kroppsligt välbefinnande

INSÄNDARE. Det finns anledning för oss alla att tänka på vårt andliga och kroppsliga välbefinnande.
Detta gäller särskilt välarvoderade politiker, högt betalda chefer inom stat och kommun och inte att förglömma våra toppchefer i näringslivet. Vi hör ofta dessa höginkomsttagare tala om sitt stora ”ansvar” och sina långa arbetsdagar.
Måhända kan rimliga bättre balanserade löner, ersättningar eller arvoden med åtföljande ”normal” arbetstid leda till större andligt och kroppsligt välbefinnande för nämnda höginkomsttagare . Stressituationen det måste innebära att konfronteras med medborgare och skattebetalare på grund av det många tycker för höga löner, ersättningar och arvoden skulle därmed kunna upphöra.
Många lågavlönade hårt ”arbetande” människors situation skulle samtidigt kunna förbättras till gagn för hela samhället. Människor vi återfinner i exempelvis sjukvård och äldreomsorg med stort ”ansvar” för vårdtagarnas liv och hälsa.
De ”mångas” situation har i undertecknads ögon långt större tyngd än de allt fler enskilda som på olika sätt lyckas sko sig på de mångas bekostnad.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se