torsjö live vers2

Bara avtalet är ruttet

Bara avtalet är ruttet

INSÄNDARE. I fredagens lokaltidningar kunde man läsa om hur en bevaransvärd unik avenbok fällts i Officersparken. Enligt byggherren skulle inga träd fällas för att uppföra byggnaden. Löftet har med andra ord brutits med instämmande av en arborist, som dömt ut trädet och byggherren påstår dessutom att det var ruttet.

Undertecknad, som tillika har en gedigen erfarenhet inom branschen, kunde vid besiktning konstatera att trädet var en ovanligt frisk hundraåring. Jag ger både arboristen och byggherren underbetyg i sin analys. Trädet kunde säkert ha stått i minst 100 år till.

Att skylla på att boken skulle kunna blåsa på huset, är en dålig ursäkt. Den förhärskande vindriktningen är inte från det hållet. Tvärtom skulle huset skyddat trädet. Det mest ruttna var att inte avtalet som skrevs med byggherren hade en klausul om att inte något träd fick fällas för att uppföra fastigheten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu väntar vi bara på att alléträden ska få stryka på foten, grenarna kommer troligen att växa in i lägenheterna. Detta under förutsättning att utsättningen inte har flyttats. Det kan på goda grunder antas, då avenboken har fällts.Träden står också i vindriktningen och kommer att piska huset vid kraftig vind. Om avstyckningen går ända ut till gatan, finns inget som hindrar att de huggs ned. Parkeringsplatser behövs ju också. Vi har ju erfarit att det är mest tomma ord exploatören håller sig med.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se