torsjö live vers2

Karlsson får riva en av villorna på Åkaregatan

Karlsson får riva en av villorna på Åkaregatan

Den historiska lärarvillan på Åkaregatan 9 får ge plats för Jacob Karlssons flerfamiljshus i två våningar, om förslaget till beslut går igenom i tekniska nämndens arbetsutskott. Foto: Lotta Persson

Jacob Karlsson får köpa och riva en av de två historiska villorna på Åkaregatan för att bygga ett tvåvåningshus med åtta lägenheter på tomten. Det föreslås tekniska nämndens arbetsutskott besluta på tisdag.

Efter protester från allmänheten lyftes beslutet ut från dagordningen i september, men nu är det alltså dags. Enligt tjänsteskrivelsen har tekniska nämndens beredning dock redan bestämt att en av villorna ska säljas till Karlsson.

Parkvillan är den mest kända av villorna vid Hembygdsparken och ska bevaras, enligt förslaget. Foto: Lotta Persson

De tidigare planerna på att riva de historiska villorna för att bygga två tvåvåningshus förankrades aldrig i något formellt beslut. Tjänstemännen, med mark- och exploateringschef Jakob Ruter i spetsen, har hänvisat till den över 70 år gamla detaljplanen som tillåter bostadshus upp till två våningar på platsen. Med stöd av den och informella samtal mellan tjäntemän och ledande politiker utlystes i våras en markanvisningstävling. Två förslag kom in. Tjänstemännen förordade Karlssons förslag, trots att han bjöd en miljon kronor medan den andra intressenten var villig att betala tre miljoner kronor och dessutom erbjöd sig att bygga fler lägenheter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Villorna ska finnas på en lista över hus som ska bedömas för eventuell rivning eller försäljning och som ska ha varit på tekniska nämndens bord. Men listan har hemlighållits för allmänheten och flera av nämndens politiker som Frilagt talat med har sagt att de aldrig sett den.

Men husen finns också med i en skrift med inventerade bevaransvärda byggnader i Hässleholm och nyligen placerades de på Byggnadsvårdsföreningens gula listan över hotade värdefulla miljöer.

När saken uppmärksammades gick flera av de politiska partierna snabbt ut och deklarerade hur de såg på villornas framtid. M, SD och FV ville från början bevara båda, de rödgröna enbart den ena (Parkvillan på Åkaregatan 11) och KD kunde tänka sig att riva båda eller bevara den ena. I september bestämdes att alla politiska partigrupper skulle få titta på förslaget före beslutet. Det har de nu gjort och beredningsutskottet har alltså kommit fram till ett förslag där Parkvillan bevaras medan den andra gamla lärarvillan får ge plats för ett flerfamiljshus.

Karlsson får köpa fastigheten för 480 000 kronor. På grund av att förutsättningarna ändrats står kommunen för extra arkitektkostnader med drygt 30 000 kronor och borttagande av en parkeringsplats med drygt 80 000 kronor, totalt 112 000 kronor inklusive moms.

Lägenheterna är tvåor och huset får putsade fasader i grå, bruna och gulbruna nyanser och sedumtak.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se