torsjö live vers2

Klartecken till Karlsson att köpa och riva Åkaregatan 9

Jacob Karlsson fick klartecken av tekniska nämndens arbetsutskott att köpa och riva lärarvillan vid entrén till Hembygdsparken, Åkaregatan 9. Ernst Herslow (FV) argumenterade förgäves för att en ny markanvisningstävling skulle utlysas på grund av ändrade förutsättningar, att ärendet skulle avslås eller att det skulle avgöras i kommunfullmäktige. Han undrade också om det låga priset, 480 […]

Kuppade bort förbud mot nya bostäder inom 1 000 meter från reningsverket

Det blir inget förbud mot nya bostäder inom 1 000 meter från reningsverket i Hässleholm. Åtminstone inte enligt förslaget till fördjupad översiktsplan som inom kort ska ställas ut. Ändringen i texten gick igenom på ett kuppartat sätt i byggnadsnämnden genom att ledamoten PO Bengtsson (C ) föreslog en ”redaktionell ändring”. Därmed föreslås nu i praktiken […]