torsjö live

Klartecken till Karlsson att köpa och riva Åkaregatan 9

Klartecken till Karlsson att köpa och riva Åkaregatan 9

Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt att Jacob Karlsson får köpa och riva den gamla lärarvillan på Åkaregatan 9. Foto: Lotta Persson

Jacob Karlsson fick klartecken av tekniska nämndens arbetsutskott att köpa och riva lärarvillan vid entrén till Hembygdsparken, Åkaregatan 9. Ernst Herslow (FV) argumenterade förgäves för att en ny markanvisningstävling skulle utlysas på grund av ändrade förutsättningar, att ärendet skulle avslås eller att det skulle avgöras i kommunfullmäktige. Han undrade också om det låga priset, 480 000 kronor, skulle kunna innebära ett otillbörligt gynnande av en enskild näringsidkare.

Folkets väl ska nu diskutera ett eventuellt överklagande.

– Någon måste vara korrumperad när man vidhåller och driver sådana här saker, säger partiledaren Björn Widmark.

Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden, till höger, tyckte inte längre att frågan om villan på Åkaregatan 9 behövde diskuteras av fler. Biträdande förvaltningschef Per Nilsson, till vänster.

Beslutet i tekniska nämndens arbetsutskott innebär att Karlsson Fastigheter AB får köpa fastigheten Björnen 4 för att riva villan och bygga ett flerfamiljshus i två våningar med åtta lägenheter.

En markanvisningstävling i våras gällde både lärarvillorna vid Åkaregatan. Men efter protester från allmänheten har förslaget ändrats så att den så kallade Parkvillan på Åkaregatan 11 bevaras. Eftersom förutsättningarna ändrats står kommunen för en del av Karlssons arkitektkostnader och borttagande av en parkeringsplats med totalt 112 000 kronor.

Tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) , som i fredags sa till Frilagt att han tyckte att det hade varit bra om frågan lyftes till exempelvis kommunstyrelsen, har nu svängt helt.

– Det hade inte varit mycket mening, jag tycker att vi har gjort helt rätt här, säger han.

En ny markanvisningstävling tycker han inte är befogad.

– Om det hade varit många intresserade som legat på ungefär samma pris hade det varit en annan sak, säger han, men håller med om att förutsättningarna ändrats.

Många har i alla fall engagerat sig i villornas öde. Svenska byggnadsvårdsföreningen placerade också villorna på sin Gula listan för bevaransvärda byggnader som hotas av rivning eller förvanskning.

Ernst Herslow i Folkets väl fick inte gehör för att rädda villan på Åkaregatan 9. Foto: Berit Önell

Men i tekniska nämndens arbetsutskott kämpade Ernst Herslow förgäves för ett bevarande av Åkaregatan 9. Voteringen slutade 4-1.

– Jag tycker att det är mycket märkligt, särskilt med tanke på tidigare historik med musikpaviljongen med mera. Många har varit kritiska till politiker som inte lyssnar och tar in fler synpunkter. Det är en risk man tar, säger han.

Han menar att just allmänhetens protester gör att frågan blir ett ärende av särskild vikt som bör avgöras i kommunfullmäktige.

– Även om det finns delegationsordningar som gör att det inte behöver tas i fullmäktige så är det upp till arbetsutskottet att skicka det vidare, säger han.

Han hade fått uppfattningen att Arne Dahlström tyckte att det hade varit bra att låta fler titta på ärendet.

– Sedan svänger han diametralt, säger Ernst Herslow.

Han kritiserade den informella handläggningen av ärendet, inklusive att inte alla partier var informerade när det sades att partierna skulle diskutera frågan var för sig. Han tycker inte heller att han fick något riktigt svar på varför det inte borde bli en ny markanvisningstävling.

– Förutsättningarna har ju ändrats. Det skulle kunna vara någon annan som är intresserad av att bygga i mindre skala när det nu bara gäller den ena fastigheten, säger han.

Ernst Herslow hade före sammanträdet kollat upp fastighetspriserna i centrala Hässleholm och menar att de ligger betydligt högre. Dock kan priset sänkas av att det gäller en byggrätt med vissa villkor och att rivningskostnader tillkommer.

Björn Widmark vill inte peka ut någon enskild person, men säger rakt ut att det låter som korruption, både i detta fall och flera andra, exempelvis när det gäller fastigheten bakom Nettto som återkommit på dagordningen trots kommunfullmäktiges nej.

– Om det är vänskapskorruption eller något annat vet jag inte, men någon måste vara korrumperad. Någon annan förklaring kan jag inte se. Det skulle i så fall vara en väldig inkompetens och då måste vi avskeda inkompetent personal, men det tror jag inte, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se