torsjö live vers2

Kommunen ointresserad av nytt möte med länsstyrelsen om Finjasjön?

Länsstyrelsen har förgäves försökt få till ett nytt möte med Hässleholms kommun om de förvärrade problemen med algblomning, smutsvattensvamp med mera i Finjasjön. När miljöminister Karolina Skog i förra veckan besökte Hässleholm för att informera sig om sjörestaureringen sa miljöchef Sven-Inge Svensson till henne att länsstyrelsen inte varit så aktiv i frågan. -Tydligt är att […]

Medborgerlig samling vill ta ansvar

INSÄNDARE. Politik betyder statskonst och ordet beskriver processen att ta och utöva makt i offentliga sammanhang. Det vill säga vilken taktik som ett parti använder för att fatta beslut som rör de offentliga angelägenheterna, hur makt och resurser ska fördelas. Politikens fokus ska därför inte bara diskuteras utifrån vem som tar besluten, utan av och […]

Fastighetsaffär väcker många frågor

INSÄNDARE. Inkompetens eller korruption? Ja, det är frågan man måste ställa sig när Hässleholms kommuns ledande politiker och tjänstemän fortsätter att driva vissa minst sagt omtvistade fastighetsaffärer. Exemplen är många, men i denna insändare koncentrerar jag mig till den så kallade ”nettotomten”, vid järnvägen (Hässleholm 80:30). Kommunfullmäktiges (KF) majoritet avslog den 12 juni 2017 ett […]

Gamla ekar vid Hässleholmsgården stympas för snabbare åldrande

Ekarna vid Hässleholmsgården är flera hundra år gamla. Men kommunen vill påskynda deras åldrande och död. De ”veteraniseras” därför, vilket betyder att stora grenar, i vissa fall hela kronan, kapas med taggiga snitt för att träden ska bli mer attraktiva för insekter och svampar. Måns Bruun på länsstyrelsens naturvårdsenhet blir förskräckt när han hör talas […]