torsjö live vers2

Kommunen ointresserad av nytt möte med länsstyrelsen om Finjasjön?

Kommunen ointresserad av nytt möte med länsstyrelsen om Finjasjön?

Länsstyrelsen vill ha ett nytt möte om problemen i Finjasjön, men får inte mycket respons från kommunen.

Länsstyrelsen har förgäves försökt få till ett nytt möte med Hässleholms kommun om de förvärrade problemen med algblomning, smutsvattensvamp med mera i Finjasjön. När miljöminister Karolina Skog i förra veckan besökte Hässleholm för att informera sig om sjörestaureringen sa miljöchef Sven-Inge Svensson till henne att länsstyrelsen inte varit så aktiv i frågan.

-Tydligt är att kommunen önskar hålla länsstyrelsen utanför, skriver Annelie Johansson, miljödirektör på länsstyrelsen i ett mejl till Frilagt på måndagen.

Imorgon, tisdag, medverkar analysföretaget Regito dock på kommunens tekniska nämnds uppdrag i en konferens om sjörestaurering hos länsstyrelsen i Malmö.

I somras var algblomningen kraftig i Björkviken och död fisk låg längs strandkanten.

Den 12 oktober hölls ett möte om Finjasjön med länsstyrelsen, Hässleholms vatten och kommunens miljökontor och stadsbyggnadskontor. Länsstyrelsen hade då hört av sig till kommunen med anledning av den alarmerande situationen i sjön under sommar och tidig höst. Enligt Annelie Johansson bestämdes då att ytterligare ett möte skulle hållas under hösten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men intresset verkar ljumt från kommunens sida. Annelie Johansson berättar för Frilagt att länsstyrelsen lämnat flera förslag till Sven-Inge Svensson utan att få respons, först muntligen strax efter det förra mötet.

– Vi har erbjudit att vi kan komma till dem för att förutsättningslöst och gemensamt slå våra kloka huvuden ihop för att hitta lösningar, förklarar hon.

Därefter skickade länsstyrelsen en skriftlig inbjudan via mejl, dels till morgondagens konferens och dels till ett specifikt möte om Finjasjön.

Kommunen har fortfarande inte gett någon respons på ett Finjasjömöte och meddelade först att ingen hade möjlighet att komma till konferensen.

Frilagt frågade Sven-Inge Svensson om mötet.

– Nej, det är inget nytt möte inplanerat så vitt jag vet. Per Nilsson skulle eventuellt ner till länsstyrelsen för att berätta om Finjasjöarbetet, meddelade han.

Sedan förklarade han att han skickat vidare erbjudandet till tekniska kontoret som ansvarar för Finjasjöarbetsgruppens arbete. Tekniska kontoret var inte representerat vid mötet den 12 oktober.

– Vi har sagt att vi ville dela på det, förklarade Sven-Inge Svensson.

Per Nilsson, biträdande förvaltningschef för tekniska kontoret, berättar att Regito ska åka till konferensen hos länsstyrelsen. Själv har han inte tid.

Heléne Annadotter och Johan Forssblad ska på konferensen berätta om det mångåriga arbetet med restaureringen av Finjajsön. När miljöministern besökte trädhuset visade de bland annat en bild på fiskenät som satts igen av smutsvattensvamp. Foto: Lotta Persson

– Det hela förefaller mycket märkligt med hänsyn till att länsstyrelsen påtalat problemen med algblomning, förhöjda ammoniumhalter och smutsvattensvamp på flera vattenrådsmöten och specifika möten där kommunen varit representerad. Vi lyfte frågan redan vintern 2015/16, skriver Annelie Johansson i sitt mejl till Frilagt.

Sven-Inge Svensson har inte heller hört av sig till henne med anledning av miljöministerns besök, trots att hon bett att få information om det.

– Tydligt är att kommunen önskar hålla länsstyrelsen utanför. Detta trots att vattenkvaliteten i Finjasjön berör minst tre enheter på miljöavdelningen och Havs- och vattenmyndigheten hänvisat kommunen och Regito till länsstyrelsen, skriver Annelie Johansson.

Morgondagens konferens arrangeras av HUT-Skåne, Hållbar utveckling Skåne, en ideell förening som verkar för att främja dialogen mellan olika aktörer i regionen. Det gäller både miljöfrågor och social utveckling i samhället. Regito ska hålla en förkortad version av den presentation de hade vid miljöministerns besök i Hässleholm.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se