torsjö live

Medborgerlig samling vill ta ansvar

Medborgerlig samling vill ta ansvar

INSÄNDARE. Politik betyder statskonst och ordet beskriver processen att ta och utöva makt i offentliga sammanhang. Det vill säga vilken taktik som ett parti använder för att fatta beslut som rör de offentliga angelägenheterna, hur makt och resurser ska fördelas. Politikens fokus ska därför inte bara diskuteras utifrån vem som tar besluten, utan av och för vem, det vill säga medborgaren. Medborgerlig Samling är ett parti med ett fokus på medborgaren i kommunen, och vi är trötta på den politiska elit som är utsedda via demokratiska val men inte vill ta sitt ansvar för kommuns styrelsen och dess invånare.

Politikers uppgift är att företräda alla väljare och kommunens invånares intressen och kunna sätta sig vid förhandlingsbordet och avgöra hur kommunens angelägenheter med kärnverksamheter ska styras. Våra barn behöver en barnomsorg och skola som skapar arbetsro och studieresultat och möjliggör barnens framtid. Våra föräldrar, mor- och farföräldrar och andra som på olika vis är beroende av kommunens vård och omsorg ska få det stöd de behöver i livets alla skeenden. En av kommunens huvuduppgifter är också förvaltning och här ser vi att tjänstemannaansvar införs för att säkerställa att beslut tas i enlighet med de lagar som styr kommunen och dess politiska beslut.

Den som tagit sig ansvaret att företräda sina väljare och kommunens invånare i våra demokratiska organ, kommunfullmäktige, nämnder och styrelser måste därför i varje beslut använda sitt förnuft och fråga sig hur varje skattekrona används bäst i förhållande till rättvisa, syfte och nytta samt motiverat resursanvändande. Det är till exempel oansvarigt och principiellt fel att buda på lägenheter med skattepengar mot invånare som betalt in skatt, det är inte heller ansvarsfullt resursanvändande av skattepengar att lägga 5,6 miljoner på lägenhetsköp.

Att utöva politik är ett ansvarsfullt uppdrag som ges av medborgarna. Hässleholms medborgare förtjänar ett parti som är beredd att ta det ansvar som det följer att bli vald som politiker och företräda medborgarna. Att driva sina egna frågor, men också vara beredd att sitta vid förhandlingsbordet för att förhandla när det behövs och aktivt utöva statskonst. Medborgerlig Samling vill ta det ansvaret.

Therese Boström
Styrelseledamot MED Skåne NO​

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se