Gruppen-3a-328x120

Hässleholmsgården ett av förslagen till placering av nytt badhus

Hässleholmsgården ett av förslagen till placering av nytt badhus

Hässleholmsgården är, trots byggförbud på grund av kultur- och naturvärden, ett av förslagen till ny placering av ett badhus sedan kostnaderna för saneringen av den förorenade marken kring Qpoolen redovisats. Foto: Berit Önell

Politikerna diskuterar på allvar Hässleholmsgården som ett av flera förslag till placering av ett nytt badhus. Men ingen vill säga så mycket om det och än så länge är alla dörrar öppna.

Enligt fritidsnämndens ordförande Agneta Olsson Enochsson (L) är de förslag som är aktuella Hässleholmsgården, Österås, Björket och Nettotomten.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) letar tid för ett möte i december i den parlamentariska gruppen där frågan ska disktueras vidare. Han står fast vid att han gillar Bjarne Öhrlings idé att placera badhuset vid Hässleholmsgården,

Enligt Hässleholmsgårdens detaljplan råder förbud mot nya byggnader och anläggningar på det aktuella området söder om allén. Här står också de flera hundra år gamla ekar som nu ”veteraniserats”, det vill säga beskurits kraftigt eller fått hela kronan stympad för ett snabbare åldrande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Pär Palmgren berättar att den parlamentariska gruppen vid sitt möte den 25 oktober inte diskuterade några konkreta förslag till ny placering av badhuset.

– Vi beslöt bara att vi ska titta på det i partierna och återkomma. Vi ska ha ett möte till före jul, säger han.

Det finns nu tre sätt att gå vidare. Kommunen kan bygga ett nytt badhus intill Qpoolen och ta på sig kostnaden för saneringen av marken med 21-31 miljoner kronor. Det verkar inte längre vara aktuellt med tanke på kostnaderna och att staten annars skulle kunna stå för saneringen. En totalrenovering av det befintliga badhuset är ett annat alternativ. Det tredje är att söka en annan plats att bygga nytt badhus på.

– Det är fritt fram för var och en att komma med förslag, säger Pär Palmgren.

Han menar då inte bara politiker och tjänstemän utan även andra intresserade.

– Jag tror att Bjarne Öhrling skrev sitt förslag som privatperson, säger han.

Enligt Pär Palmgren bör nya förslag dock väckas av någon i parlamentariska gruppen för att komma med i den fortsatta handläggningen. Badhusfrågan är ett uppdrag från kommunfullmäktige och ska också redovisas där. Det blir inte före jul.

Stadsbyggnadskontorets tidigare utredning med tolv förslag på placering av ett badhus är av allt att döma inte längre aktuell. Bland förslagen fanns att lägga badhuset på parkeringen vid Citygross som då bara funnits på platsen i några månader. Kvarteret Norden, i hörnet Götagatan-Väpnaregatan var dock förstahandsalternativet. Hässleholmsgården fanns inte med.

Pär Palmgren konstaterar att ett badhus vid Hässleholmsgården är en känslig fråga.

– Men jag tycker att idéen är tilltalande, med rätt design på byggnaden, säger han.

Han beskriver Bjarne Öhrling som en frispråkig person.

– Ur det kan det komma bra idéer, säger Pär Palmgren.

Han vill inte heller skada Hässleholmsgårdens karaktär.

– Jag kan inte tänka mig att man måste hugga ner träd för att bygga ett badhus där. Det finns ganska stora ytor. Det absolut viktigaste är att det i så fall blir en byggnad som är vacker och smälter in, säger han.

Agneta Olsson Enochsson säger att varken fritidsnämnden eller dess arbetsutskott haft badhusfrågan uppe. Några handlingar eller någon digital presentation har hon inte heller sett.

– Det har bara varit muntliga förslag på möjliga placeringar, säger hon.

Hon hoppas att det blir ett beslut så snabbt som möjligt.

– Det behövs verkligen ett badhus. Det har dröjt länge, det är olyckligt, säger hon.

Hon vill inte säga vad hon tycker om att lägga badhuset vid Hässleholmsgården.

– Om det blir nummer ett av förslagen hoppas jag bara att det blir en bra utredning, säger hon.

Är det inte viktigt att först kolla vad det finns för skydd för natur och kultur där?

– Jo, det håller jag verkligen med om, säger hon.

Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

Oppositonsrådet Lena Wallentheim (S) vill inte heller berätta vad hon tycker om ett badhus vid Hässleholmsgården. Hon svarar på sms att hon inte har några kommentarer kring ”enskilda personers tankar och idéer”.

– Kommer det förslaget upp bland säkert en del andra förslag om placering så får vi ta den diskussionen då om vad som är möjligt eller inte möjligt gällande detaljplaner, kulturmiljöer med mera, skriver hon.

Hon berättar att de rödgröna också är inne på att bygga ett badhus på annan plats.

– Vi tänker bjuda in representanter från fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret för att lyssna på deras tankar om utformning och möjliga platser, förklarar hon.

Hanna Nilsson (SD). Foto: Berit Önell

Hanna Nilsson, ordförande i SD, betonar att hennes parti vill bevara Hässleholmsgården intakt. Ett badhus vid Qpoolen är inte längre aktuellt för SD, men något beslut om förslag på annan placering är inte fattat.

– Vid vårt möte för tre-fyra veckor sedan diskuterade vi Qpoolen och Österås, berättar Hanna Nilsson.

På ett möte därefter tog hon själv upp Bjarne Öhrlings idé om Hässleholmsgården, men inte heller hon har sett något konkret förslag.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2017-11-20 Gamla ekar vid Hässleholmsgården stympas för snabbare åldrande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se