Gruppen-3a-328x120

Ljusmanifestation mot kvinnovåld

Ljusmanifestation mot kvinnovåld

29 kvinnor dog i Sverige under 2016 som en följd av våld. Merparten dödades i en nära relation. På lördag, den 25 november, är det internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen uppmärksammas i Hässleholm med en timmes ljusmanifestation på Stortorget med start klockan 15.

En ljusmanifestation för avskaffande av våld mot kvinnor hålls imorgon på Stortorget i Hässleholm.

FN-föreningen i Hässleholm, Zonta Hässleholm, Soroptimisterna och Frida Kvinnojour står bakom det lokala arrangemanget.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Annika Karlsson, medlem i Hässleholms FN-förening, kommer att inledningstala och ge en kort bakgrund till dagen som infördes 1999 efter ett beslut i FN.

Genom att samlas och tända marschaller och begravningsljus, symboliserande kvinnor vars liv släckts genom dödligt våld, vill föreningarna hedra offren och visa sitt engagemang och stöd för allt arbete mot kvinnovåld.

Brottsförebyggande rådet har statistik på dödligt våld i nära relationer. Siffrorna visar att kvinnor ofta dödas av en man de har eller har haft en nära relation med och det dödliga våldet är ofta en kulmen på en lång period av våld och hot riktade mot kvinnan.

Frida Kvinnojour bidrar med huvudtalaren som kommer att ge en inblick i hur våldet kan se ut.

– Våld är inte bara fysiskt våld utan det kan även vara kränkningar, sexuella trakasserier, psykiskt och även ekonomiskt våld, förklarar Frida Kvinnojours talesperson Camilla.

De fyra arrangerande föreningarna jobbar året om på olika sätt aktivt mot målet att avskaffa våld mot kvinnor. I år är första gången de samlas för att högtidlighålla den 25 november med en ljusmanifestation.

– Att få synliggöra frågan och kunna visa upp att det är en global rörelse och att hela världen står bakom ger en enorm styrka, säger Annika Karlsson från FN-föreningen i Hässleholm.

Påverkar MeToo-kampanjen årets manifestation?

– MeToo-kampanjen är en viktig del i det hela men vi poängterar inte just den, men mycket av det man läser om i den kampanjen är förtäckt kvinnovåld, säger Gunilla Hall Roy, president i Zonta Hässleholm.

Zonta International har en årligt återkommande längre kampanj mot mäns våld mot kvinnor; 16 dagar mot kvinnovåld. Den avslutas den 10 december. Zonta Hässleholm kommer att finnas i Sparbankens lokaler under årets julskyltning för att informera om sitt arbete. Till våren kommer de bland annat att starta arbeta som ambassadörer för projektet Huskurage. Det syftar till att stötta enskilda i att våga reagera och agera om de misstänker att kvinnovåld pågår.

Lotta Persson

Statistik om dödligt våld hämtad från Brå.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se