torsjö live

Renovering av tillagningskök och bättre schema för hemtjänsten i rödgrön budget

Renovering av tillagningskök och bättre schema för hemtjänsten i rödgrön budget

De rödgröna har presenterat sitt förslag till budget, från vänster Per-Åke Purk (V), Lena Svensson (C), Hans-Göran Hansson (MP) och Lena Wallentheim (S). Foto: Lotta Persson

De rödgröna vill investera mest i Hässleholms kommun. Det framgår i budgetförslaget från S, V, MP och C som presenterades på torsdagen. Drygt två miljarder kronor är avsatta till investeringar under åren 2018-2021. 20 miljoner årligen går till renovering av tillagningsköken som varit hotade i mer än 20 år.

– Vi sätter ner foten och säger att maten ska lagas så nära som möjligt, förklarar oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

Omsorgen får pengar till hälsosamma scheman för att minska helgtjänstgöring och delade turer, totalt 21 miljoner kronor under de fyra åren.

Driftsbudgeten går inte ihop av egen kraft 2020 och 2021 utan de rödgröna behöver använda den så kallade resultatutjämningsreserven, vilket är tillåtet. Reserven består av medel som avsatts under goda år, för närvarande 105 miljoner kronor, för att användas när det är sämre tider. 81 miljoner kronor disponeras i förslaget.

– Det gick inte riktigt ihop med alla behov som skulle tillgodoses, säger Lena Wallentheim.

Hon konstaterar att det är svårt att sia om hur ekonomin ser ut så långt fram i tiden, men utan resultatutjämningsreserven hade stora omstruktureringar krävts.

– Det är inte rimligt att rationalisera bort så mycket, säger Lena Wallentheim som därmed inte menar att det inte behövs åtgärder för att hålla nere kostnaderna.

2018 vill de rödgröna låna 222 miljoner kronor till investeringar.

Vanneberga skola renoveras

Bland de kök som de rödgröna vill renovera finns Vanneberga skolas, vilket är en markering att partierna vill att mindre skolenheter ska finnas kvar.

De rödgröna vill bygga ett äldreboende, med tillagningskök, i kommunal regi.

Ett nytt badhus ingår i budgeten, men inga belopp preciseras. Klart är att de rödgröna inte är intresserade av att sanera vid Qpoolen och inte heller renovera det gamla badhuset. De vill inte gå in på frågan om var det nya badhuset ska placeras, men säger att de inte pratat om något lyxbad eller äventyrsland.

Ingen ny brygga i Björkviken

På investeringslistan finns också Magnarpskolonin som de rödgröna vill behålla och driva i kommunal regi. Den ska renoveras för 600 000 kronor. Fritidsnämnden tillförs dessutom 300 000 kronor per år 2018 och 2019 för att kunna administrera verksamheten.

Om de rödgrönas budget går igenom blir det ingen ny badbrygga i Björkviken de närmaste åren. Anledningen är sjöns dåliga skick Foto: Urban Önell

Däremot avsätts inga pengar för ny badbrygga i Björkviken där alliansen vill ge fritidsnämnden 2,5 miljoner till en fast brygga där inte algerna kan ”fastna”.

– Vi bygger ingen brygga innan vi har gjort vad som krävs för att undersöka hur sjön ska bli frisk. Vi måste börja i rätt ände och även titta på vilken bryggkonstruktion som i så fall är lämplig, säger Lena Wallentheim.

Inte en krona är avsatt till brygga till och med år 2021.

– Men om sjön frisknar till finns pengar att använda på kontot för alla badplatser, säger per-Åke Purk (V).

Det kontot omfattar 500 000 kronor.

Purk anser att det är bättre att lägga mer pengar på att restaurera sjön, men något sådant förslag finns inte i nuläget.

Tre miljoner kronor per år går till gång- och cykelvägar.

Exploateringsprogrammet får 25 miljoner kronor per år och fem miljoner per år läggs på laddstolpar till elbilar.

– Satsningen på elstolpar borde varit gjord eftersom omsorgen redan köpt in elbilar. Det är bra tänkt, men personalen kan ju inte ladda dem, det måste vi också lägga pengar på, säger Lena Wallentheim.

Laddstolparna kostar cirka 250 000 kronor styck och enligt Lena Wallentheim bör de i första hand placeras vid ”hemvisten” för respektive hemtjänst. Tolv elbilar är hittills införskaffade till hemtjänsten. På sikt behövs cirka 120 bilar till omsorgen.

Bjärnum får både en upprustning av brandstationen och ett nytt bibliotek.

Inte varannan helg inom omsorgen

Inom omsorgen arbetar många varannan helg och dessutom delade turer. Målet är att ingen ska jobba mer än två av fem helger. Därför ska tre miljoner 2018 och sex miljoner per år därefter användas till hälsosamma scheman.

Enligt de rödgröna måste arbetsförhållandena inom omsorgen förbättras. Idag råder brist på utbildad personal, sjuktalen stiger och stora pensionsavgångar väntar. Samtidigt ökar antalet äldre de närmaste åren. Men elevantalet på gymnasieskolans omvårdnadsutbildning minskar. På vuxenutbildningen ser det lite bättre ut.

– Om vi ska locka mer personal till omsorgen måste vi vidta åtgärder, säger Per-Åke Purk (V).

Kommunledningskontoret föreslås istället dra ner fem tjänster, vilket ger en besparing på 3,5 miljoner kronor.

– Vi måste vara lite tydligare, ofta reducerar vi utan att det händer så mycket. Kommunledningskontoret måste ta ansvar när andra nämnder har det tufft, säger Lena Wallentheim.

56,5 miljoner till skolan

Skolan får totalt 56,5 miljoner i tillskott, vilket är mer än SD och alliansen föreslår. Men det är betydligt mindre än de 80 miljoner som barn- och utbildningsförvaltningen äskat. Pengarna får inte heller användas fritt, förutom sex miljoner. 42 miljoner går till elevökningar, 4,9 miljoner till personalförstärkningar, 3,5 miljoner till närstöd till skolledare och 100 000 till extrakostnader vid verksamhet på Magnarp, exempelvis skolskjutsar. Varje ledare inom skolan ska på sikt, liksom de i omsorgen, ha maximalt 30 anställda under sig.

Clowner istället för väktare

De rödgröna vill tillföra kulturnämnden 1,3 miljoner kronor. 300 000 kronor ska användas till ”trygg och attraktiv stad”, ett projekt med arrangemang på stan, bland annat för barnen. Tanken är att om många människor är ute på gatorna blir staden tryggare.

– Det är bättre med clowner än väktare på stan, säger Per-Åke Purk.

Budgetförslaget innehåller fyra uppdrag till kommunen. Kommunen ska före utgången av 2018 uppnå kraven för diplomering för Faitrade, alltså rättvisemärkta produkter med mera. Organisation och instruktion för hållbarhetssatsningen Agenda 2030 ska utredas och presenteras senast vid halvårsskiftet 2018. Förutsättningarna för kommunal barnomsorg på obekväm tid ska utredas och redovisas senast vid halvårsskiftet 2018. Ett koncerngemensamt regelverk för sociala investeringar, med syfte att motverka utanförskap, ska presenteras senast vid utgången av september månad 2018.

De rödgröna har inga större förhoppningar om att få igenom sin budget i kommunfullmäktige på måndag. Lena Wallentheim befarar att alliansens förslag går igenom med stöd av SD och FV, liksom i fjol. Traditionellt har annars varje parti eller grupp röstat på sitt eget förslag och en styrande minoritet har kunnat få sin budget klubbad. Men inget är hugget i sten. Kommunstyrelsens förslag är denna gång ovanligt nog SD:s förslag. Det betyder att övriga förslag ska ställas mot det tills bara ett motförslag är kvar. Utgången beror alltså på hur de olika partierna röstar i flera steg.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se