torsjö live vers2

Renovering av tillagningskök och bättre schema för hemtjänsten i rödgrön budget

De rödgröna vill investera mest i Hässleholms kommun. Det framgår i budgetförslaget från S, V, MP och C som presenterades på torsdagen. Drygt två miljarder kronor är avsatta till investeringar under åren 2018-2021. 20 miljoner årligen går till renovering av tillagningsköken som varit hotade i mer än 20 år. – Vi sätter ner foten och […]

Tomten betalar inte tomten

INSÄNDARE. Ärendet med det tilltänkta köpet av fastigheten Hässleholm 88:30 bakom Netto behandlades i kommunfullmäktige måndagen den 12 juni 2017. Detta ärende och dess fortsatta utveckling har förtjänstfullt uppmärksammats av våra lokaltidningar och har fått berättigad uppmärksamhet som synes nu också av undertecknad. Prisförhandlingar med säljaren, i vilka tjänstemän deltagit, ledde till ett pris på […]

Fick inte köpa Åkaregatan 9 för dubbla summan Budet hemlighölls

En privatperson bjöd mer än dubbelt så mycket som Jacob Karlsson för villan på Åkaregatan 9. Budet på en miljon kronor kom till kommunen torsdagen den 9 november, fem dagar innan tekniska nämndens arbetsutskott beslöt att sälja till Karlsson. Men politikerna fick aldrig det på sitt bord och det diariefördes först en dryg vecka senare, […]