Gruppen-3a-328x120

Fick inte köpa Åkaregatan 9 för dubbla summan Budet hemlighölls

Fick inte köpa Åkaregatan 9 för dubbla summan Budet hemlighölls

Den gamla lärarvillan på Åkaregatan 9 såldes till Jacob Karlsson för 480 000 kronor, trots ett bud på mer än det dubbla från en privatperson. Foto: Lotta Persson

En privatperson bjöd mer än dubbelt så mycket som Jacob Karlsson för villan på Åkaregatan 9. Budet på en miljon kronor kom till kommunen torsdagen den 9 november, fem dagar innan tekniska nämndens arbetsutskott beslöt att sälja till Karlsson. Men politikerna fick aldrig det på sitt bord och det diariefördes först en dryg vecka senare, den 17 november.

Intressenten mejlade sitt bud till kommunen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag köper fastigheten på Åkaregatan 9 privat, ni kan inte sälja fastigheten för 480 000 kr för att den

ska rivas. Jag bjuder 1 000 000 kr, skrev han.

Dagen därpå fick han besked att hans mejl skulle skickas till ansvarig på tekniska förvaltningen. På måndagen den 13 november meddelade han att han inte fått någon kontakt med ansvarig och bad att mejlet skulle skickas till denne ännu en gång för säkerhets skull.

Morgonen därpå, samma dag som arbetsutskottet skulle sammanträda, fick han svar från handläggaren som förklarade att det råder brist på bostäder i Hässleholm.

– Befintlig villa på Åkaregatan 9 upptar endast hälften av den byggbara yta som tillåts i

gällande stadsplan. Istället för en bostad innebär förslaget att ett flerfamiljshus om 8 lägenheter kan

byggas, skrev handläggaren.

Intressenten fick också veta att fastigheten ligger i ett stationsnära läge. Enligt kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska kommunen prioritera nyproduktion i stationsnära lägen.

Han frågade omedelbart om det går att överklaga beslutet. Svaret kom på förmiddagen den 15 november. Handläggaren meddelade då att arbetsutskottet beslutat sälja till Jacob Karlssons K-Fastigheter och hänvisade till förvaltningsrätten för eventuellt överklagande.

Intressenten beklagade beslutet.

– Verkligen tråkigt att ni beslutat att riva en arkitekturhistoriskt värdefull villa för kommunen endast

för att skapa en tomt att bygga lägenheter på. När är rivningen planerad att genomföras?

Handläggaren svarade att ansökan om både rivningslov och bygglov är inlämnade till bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Ärendet diariefördes i fredags, den 17 november, när mejlväxlingen avslutats.

Bara en ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott motsatte sig beslutet. Det var Ernst Herslow (FV) som alternativt ville ha en ny markanvisningstävling på grund av att förutsättningarna ändrats från två villor till en eller att beslutet skulle avgöras av kommunfullmäktige eftersom det var ”av särskild vikt”.

Karlsson fick köpa fastigheten för 480 000 kronor. På grund av att förutsättningarna ändrats bekostar kommunen arkitektkostnader och flytt av en parkering för 112 000 kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se