Gruppen-3a-328x120

Pär Palmgren säger nej till att låna ut burkini

Pär Palmgren säger nej till att låna ut burkini

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) anser inte att skolan ska återuppta utlåningen av burkini. Det framkom när han svarade på en fråga från Dolores Öhman (MP) vid måndagens kommunfullmäktige.

Pär Palmgren var tydlig med att han inte tänka medverka till att skolornas utlåning av burkini återupptas. Foto: Lotta Persson

I augusti blev det känt att Västerskolan i Hässleholm erbjöd utlåning av de heltäckande baddräkterna till muslimska flickor. Det var Majblommekommittén som hade skänkt tre burkinis till skolan efter önskemål från elever.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter uppmärksamheten i media och personliga påhopp på skolpersonal i sociala medier beslöt barn- och utbildningsförvaltningen att stoppa utlåningen och lämna tillbaka badplaggen till Majblommekommittén. Tanken var, enligt skolchef Eva Andersson, att utlåningen skulle fortsätta, men inte i skolans regi.

Nu vill Dolores Öhman och Miljöpartiet att skolan ska överta ansvaret igen.

I sin fråga till Pär Palmgren, som också är en motion, menar Dolores Öhman att skolan bör låna ut burkinis för att flickorna ska lära sig simma, något som krävs för att få betyg i ämnet idrott.

– Skolan ska se till att eleverna uppnår skolans mål, skriver hon.

Hon konstaterar att det under två år fanns möjlighet att låna burkini från skolan.

– Men nu är det stopp för att låna ut utrustning som möjliggör barnens rätt att delta på simundervisningen. Därför vill jag veta hur du kommer att omgående säkerställa barnens möjlighet att låna burkini för att delta på simundervisning. När exakt i tiden kommer möjligheten att återinföras?

Pär Palmgren började sitt svar med att deklarera att frågan var fel ställd.

– Jag kommer inte att medverka till någon utlåning av burkini. Burkinin är starkt kopplad till hedersstrukturer. Kvinnor förhindras att gå ut utan sin man. De kanske aldrig får användning för sin simkunnighet, förklarade han.

Han hänvisade till debattartiklar i Aftonbladet av Gulan Avci (L) som bland annat tagit upp att kvinnor kontrolleras hårt i parallellsamhällen i Sverige.

– Man är inte rasist om man påpekar att vissa inslag i det mångkulturella samhället är ovälkomna. Jag kommer inte att gå moralpolisens ärenden genom att verka för att skolorna ska låna ut burkini. Men den som vill använda en sådan är fri att bekosta den själv, sa Pär Palmgren.

Dolores Öhman var inte glad för svaret.

– Pär Palmgren agerar moralpolis när han nekar flickor att delta i simundervisningen. Ingen kvinna ska mot sin vilja tvingas att använda burkini. Men här handlar det om flickors rätt till simundervisning, kommenterade hon.

Att flickorna eventuellt inte kommer att använda sina simkunskaper i framtiden ser hon inte som ett skäl att säga nej.

– Ditt svar duger inte. Hoppas att Hässleholms kommun har en bättre syn på barnens undervisning, sa Dolores Öhman.

Hon berättade också att hon blivit uppringd av en idrottslärare och fått stöd för sin motion.

– Läraren berättade hur förtvivlade de är kring detta, sa hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se