torsjö live

Kommunen betalar ridhusföreningens vattenräkningar på 140 000 kronor

Kommunen betalar ridhusföreningens vattenräkningar på 140 000 kronor

Kommunen betalar Hässleholms ridhusförenings vatten- och avloppsräkningar under åren 2013 – 2017, trots att det inte finns någon dokumenterad överenskommelse och inga andra föreningar i kommunen har en sådan förmån. Kostnaden beräknas till cirka 140 000 kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Enligt kommunstyrelsens arbetsutskott går det inte att bortse från föreningens påstående att det träffats någon form av muntlig uppgörelse om att kommunen skulle betala. Politikerna anser dock att ridhusföreningen i fortsättningen ska betala sitt vatten och avlopp själv, eftersom alla andra föreningar gör det och kommunen enligt kommunallagen är skyldig att behandla alla lika.

Det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten har låtit räkningarna ligga vilande sedan vattenmätare installerades 2013 eftersom det pågått diskussion om vem som ska betala.

Enligt föreningen ska det finnas en överenskommelse om fritt vatten sedan ridhuset anlades. Men det finns alltså ingen skriftlig dokumentation och ingen person finns kvar som kan bekräfta eller dementera överenskommelsen, varken i föreningen, på kommunens fritidsförvaltning eller på Hässleholms vatten.

– Om det här har hamnat mellan stolar eller bord vet jag inte. Vi är förmodligen lika skyldiga allihop, säger kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren.

Men hur kan den som inte har något underlag få betalt, strider det inte mot likabehandlingsprincipen?

– Det är ett sätt att bli av med problemet. Under en period har de ju inte heller fått några fakturor eftersom det varit oklart, säger Pär Palmgren.

Finns det inte rutiner för hur fakturor ska hanteras?

– Jag tror att det finns rutiner, men varför det brustit här vet jag inte, säger Pär Palmgren.

Kostnaden finansieras genom minskning av årets budgeterade resultat.

Arbetsutskottet var enigt i sitt beslut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se