torsjö live

Mycket att besluta om på årets sista fullmäktige

Mycket att besluta om på årets sista fullmäktige

Björn Widmark var som vanligt en av de flitigaste debattörerna i kommunfullmäktige. Foto: Lotta Persson

Olagliga tiggarbostäder på kommunal mark var den fråga som orsakade mest debatt på årets sista kommunfullmäktige. Trots paus med julfika hanns många andra frågor också med, bland annat köpet av fastigheten bakom Netto, avtalet om höghastighetstågen och mer pengar till fiberprojektet och Kristianstad airport.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) fick se förslaget till ny politisk organisation skrotas. Foto: Lotta Persson

Fullmäktige avslutade som väntat uppdraget om en förändrad politisk organisation med färre nämnder, färre ledamöter och lägre kostnader. Björn Widmark (FV) och Patrik Jönsson (SD) försökte förgäves tala för ett beslut att istället genomdriva den nya organisationen. Majoriteten ansåg att det krävs en bredare majoritet för en sådan omorganisation.

– Vi kan inte riva upp den politiska organisationen efter varje mandatperiod, sa John Bruun (L).

Lika väntat gick köpet av Netto-fastigheten igenom till ett pris av tolv miljoner kronor. Det blev inte ens någon debatt, trots att både Björn Widmark och Ulf Berggren (SD) var uppe och talade emot affären.

– Det har gått någon form av troll i det här, sa Björn Widmark.

– Slöseri med skattepengar, sa Ulf Berggren.

Fjärde försöket i kommunfullmäktige lyckades och köpet av fastigheten med de förfallna byggnaderna bakom Netto gick igenom för tolv miljoner kronor. Foto: Berit Önell

Fullmäktige beslöt att säga ja efter votering där 41 ledamöter röstade för, 15 emot och 5 avstod. Det betyder att minst fyra ledamöter som inte tillhör SD eller FV avstod från att rösta. Men de flesta sa ja, trots tidigare beslut i fullmäktige om avslag och att fastigheten ligger intill järnvägen med fallfärdiga byggnader och eventuellt saneringsbehov. FV och SD reserverade sig.

Björn Widmark kommenterade en artikel i Dagens samhälle om korruption i kommunerna, särskilt när det gäller fastigheter och byggherrar.

– Jag har inga belägg för att det är så i det här fallet, men varför ska vi utsätta oss för misstanken genom att driva saker på det här sättet? Vad är det för intressen som ligger bakom, undrade han.

Det uttalandet tillsammans med en fråga om fiberorganisationens personal var branschens stjärnor fick Joachim Fors (S) att gå till attack mot Widmark.

– En del kallar personer för inkompetenta i debatten och pratar om korruption när vi ska tala om bostäder, sa han argt.

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) påminde om den stundande julen och vädjade till alla att inte gå för långt, trots olika åsikter.

Widmark fick dock svara.

– Om man inte tror att korruption förekommer alls i vår kommun är man kanske naiv, sa han bland annat.

Kostnaden för fiberutbyggnaden har skjutit i höjden och mer rörelsekapital behövs för att arbetet ska kunna fortsätta. Men fullmäktige beslöt nu om en ny ordning så att investeringsbehovet hanteras inom den ordinarie budgetprocessen. Foto: Emil Önell

Fullmäktige beslöt att godkänna att dess tidigare beslut om rörelsekapital till fiberprojektet på maximalt 190 miljoner kronor upphävs. Investeringsbehovet ska istället hanteras inom den ordinarie budgetprocessen. Fibernätet ska också betala internränta utifrån kommunens verkliga låneränta, vilket ska vara 1,75 procent istället för 0,14 procent.

Totalkostnaden för fiberprojektet har tidigare beräknats till cirka 500 miljoner kronor, men kalkylerna har hållits hemliga. Ett rörelsekapital på 46 miljoner kronor avsattes av fullmäktige i maj 2015, i december 2016 beslöts att det fick uppgå till maximalt 190 miljoner kronor och nu äskades ytterligare 190 miljoner kronor för åren 2018-2021. Ökningen förklaras med att en djupare analys har gjorts, att ökad konkurrens lett till minskade marknadsandelar och att kostnader för material och entreprenadarbeten har ökat.

Både SD och FV avstod från att delta i beslutet.

Tekniska förvaltningen har haft stora kostnader för att riva olagliga boplatser och begärde därför 200 000 kronor i tillskott från fullmäktige. Kommunstyrelsens förslag var att beloppet skulle beviljas och att tekniska nämnden vid behov får komma in med ny begäran nästa år. Detta vände sig Björn Widmark starkt emot.

– Det är fullständigt oansvarigt, sa han angående förslaget att återkomma på samma sätt nästa år.

Istället föreslog han att tekniska förvaltningen i samråd med säkerhetschefen ska ta fram en plan med konkreta förslag till åtgärder som förhindrar fortsatt upprättande av olovliga boplatser inom kommunen. Detta skulle vara villkor för att årets medel beviljas.

SD som just lämnat in en motion om ett lokalt tiggeriförbud förklarade att det tyvärr är nödvändigt att lägga skattepengar på sanering och rivning av boplatser.

Johan Kronquist (SD) fick med sig alla på att både kommunstyrelsens och Björn Widmarks förslag om olagliga boplatser skulle antas. Foto: Lotta Persson

– Men jag hoppas verkligen att vi kan ta krafttag mot tiggeriet och de organiserade ligorna. Det skulle vi ha gjort långt innan vi måste städa upp efter dem, sa Johan Kronquist.

Därefter tände Magnus Åkeborn (V) till.

– Det är människor vi pratar om och det gäller inte särskilt mycket pengar. Jag tycker att det är skamligt att vi står och pekar på de här människorna, sa han.

Han fick svar av Björn Widmark som menade att det skamliga är att lägga pengar i tiggarnas muggar.

– Det är på det sättet vi föder den här verksamheten så att de låter sina barn fortsätta tigga eller så att direkt människohandel kan fortgå, sa han.

Socialnämndens ordförande Robin Gustavsson (KD) som varit med vid de flesta avhysningarna från boplatserna ville skilja på det och tiggeriet.

– Att bo på det viset är inte mänskligt, sa han och gav sitt stöd till Widmarks förslag att motverka uppkomsten av nya bosättningar, något som han inte trodde någon kommun lyckats med hittills.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och John Bruun ställde sig sedan bakom förslaget. Efter ajournering enades alla om Björn Widmarks förslag till tillägg, dock som en tredje punkt enligt Johan Kronquists förslag. Kommunstyrelsens två ursprungliga förslag beviljades också.

Cirka 20 personer bor idag i olagliga boplatser i Hässleholms kommun. Enligt tekniska nämnden eskalerar problemet. Boplatserna är en sanitär olägenhet där personalen får gå runt i avföring och avfall. Vaccinering mot olika sjukdomar krävs, liksom heltäckande skyddskläder. Hittills i år har sju boplatser rivits.

Beslutet om höghastighetsjärnvägen togs efter votering med röstsiffrorna 47-14. Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) var entusiastisk över de överenskommelser som gjorts i Sverigeförhandlingen med en station i centralt läge i Hässleholm och fyrspår som ska prioriteras mellan Hässleholm och Lund. Lunds kommun signerade avtalet tidigare på måndagen.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) var glad att avtalet om höghastighetståg nu kunde undertecknas. Foto: Berit Önell

Patrik Jönsson var inte lika imponerad.

– Avslag. Att bygga järnväg är en statlig angelägenhet som ska ske utan utpressning mot kommunerna, sa han.

Han påminde om de 50 miljoner kronor som kommunen måste betala i medfinansiering och 4 000 bostäder som måste byggas, enligt SD på grund av ”extrem massinvandring”.

Kommunfullmäktige beslöt att ta emot Tyringe Multiarena från Tyringe Sparbanks utvecklingsstiftelse enligt tidigare avsiktsförklaring, trots att kostnaden för bygget blev 41,6 miljoner kronor istället för beräknade 25 miljoner kronor. Kommunen betalar 20 procent, det vill säga 8,3 miljoner kronor, men har också bekostat sanering med 6,5 miljoner kronor.

I ett försök att rädda Kristianstad airports ekonomi föreslås ett extra ägarbidrag. Fullmäktige beslöt att Hässleholms kommun ska bidra med 250 000 kronor.

Per-Åke Purk (V) fick frågan om laddstolpar för elbilar i retur. Foto: Berit Önell

Per-Åke Purks fråga till Pär Palmgren om laddstolpar till elbilar återvände till honom själv som ledamot i tekniska nämnden. Uppdraget att komma med förslag till en kommunal policy var nämligen tekniska nämndens.

– Ta med dig frågan tillbaka och sätt igång arbetet, uppmanade Pär Palmgren.

Per-Åke Purk konstaterade att någonting inte fungerat.

– Det behövs nog en skarpare order uppifrån, någon som slår näven i bordet och säger: lös detta, punkt slut, sa han.

Lena Wallentheim frågade hur kommunstyrelsens ordförande kunde förklara att han inte sett till att fullmäktiges beslut i samband med att alliansens budget antogs för ett år sedan om att nå det finansiella målet på en procent kommit upp på dagordningen.

Pär Palmgrens pensionering närmar sig. Vid fullmäktige meddelade han att han slutar den 12 februari. Lars Johnsson är beredd att ta över. Foto: Lotta Persson

Pär Palmgren förklarade att försöken att få till en ny politisk organisation dragit ut på tiden.

– Därför har jag helt enkelt missat att aktualisera frågan efter den parlamentariska gruppens sammanbrott, sa han.

Han menade dock att målet ändå nåtts med råge eftersom årets prognos visar på ett resultat på cirka 55 miljoner kronor medan enprocentsmålet innebar minst 29 miljoner.

Pär Palmgren meddelade vid sammanträdet ett datum för sin planerade pensionering genom att begära att bli entledigad från samtliga uppdrag från och med den 12 februari. Hans plats i kommunstyrelsen övertas av Lars Johnsson med Kenny Hansson som ersättare.

Även Mats Sturesson (C ), vars avgång blev offentlig tidigare på måndagen, blev ett ärende för fullmäktige. Han avgår dock inte formellt från kommunstyrelsen, trots att han inte kommer att närvara. Lena Svensson ersätter honom där och fullmäktige beslöt att hon också ska efterträda honom som ledamot i Kommunförbundet Skåne medan val av ny ledamot till valberedningen bordlades. Val till fullmäktige måste föregås av att länsstyrelsen gör en omräkning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se