torsjö live vers2

Finjasjön fortsätter att stiga – men mätningarna har upphört

Finjasjön fortsätter att stiga – men mätningarna har upphört

Vattnet i Finjasjön stiger och närmar sig villorna vid Ormanäsvägen. Så här såg det ut på söndagen. Foto: Berit Önell

Finjasjön steg mer än väntat i helgen och kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt beskriver nivån som oroväckande hög. Men räddningstjänsten slutade mäta vattennivåerna när vallen vid Tormestorps båtplats stängts i torsdags.

Anders Nählstedt tycker att det vore bra med fortsatta mätningar åtminstone varannan dag, men påpekar att det fortfarande finns andra som mäter, bland andra Hässleholms vatten och analysföretaget Regito som också tar vattenprover i sjön.

Kommunen erbjuder nu översvämningsdrabbade sand för avhämtning vid Björkviken.

Nu når vattnet en bit upp på vallen vid Tormestorps båtplats (bild från söndagen). Båtarna som lagts upp vid vägen för att inte drunkna ligger vid vattnet igen.

Vattnet kommer allt närmare husgrunderna vid Ormanäsvägen och många villaägare i närområdet har vatten i källarna. Nivån har också stigit synbart bakom vallen vid båtplatsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Riktmärket har varit att vallen skulle stängas när vattenståndet nått 44,40 meter över havet. Det hade det inte riktigt gjort när beslutet togs i förra veckan, men det hade legat strax därunder ett tag och väderprognoserna talade om mer regn. Hur mycket vattnet stigit sedan dess vet alltså varken räddningstjänsten eller Anders Nählstedt. Räddningschef Daniel Sirensjös uttalande om att det inte skulle bli mycket värre är i alla fall redan inaktuellt.

– Men jag är där nere och tittar så jag ser ju hur det utvecklar sig, säger Anders Nählstedt till Frilagt.

Han förklarar att det är sagt att nivåerna ska mätas upp till 44,40 då vallen ska stängas, men att det inte är förbjudet för räddningstjänsten att fortsätta mäta. Han ställde på måndagen också frågan till räddningschef Daniel Sirensjö, men hann inte få svar.

Med regelbundna mätningar går det att bedöma behovet av eventuella insatser genom att jämföra med effekter vid motsvarande nivåer tidigare år. Räddningstjänsten har mätt vattenståndet vid Tormestorps båtklubb sedan 1980.

– Men vi har fortfarande cirka 80 cm kvar till nivån vid den stora översvämningen 2002, säger Anders Nählstedt.

Han tycker att kommunen ska satsa på en digital mätstation med prognosverktyg, så som Kristianstad har.

– Då kan man till exempel bedöma vad ett kommande regnväder kan innebära utifrån aktuell vattennivå, säger han.

Förhoppningen är att mätstationen ska installeras inom den närmaste tiden.

– Så fort det går, säger Anders Nählstedt.

Han vill också uppmana alla som bor i närheten att se över sina fastigheter i tid.

– Vi vet sedan tidigare vilka skador vattnet kan göra, även om vi ännu inte är uppe i samma nivåer som under översvämningen 2002, säger Anders Nählstedt i ett pressmeddelande på måndagskvällen.

Många villor har redan vatten i källaren och måste pumpa, här vid Revstigen.

Kommunens tekniske chef Mats Svensson säger i pressmeddelandet att kommunen har ständig koll på vattennivån. Men han tror att räddningstjänsten mäter.

Han blir förvånad när Frilagt berättar att räddningstjänsten inte längre mäter utan hänvisar till tekniska förvaltningen.

– Hmm pinsamt, de har mätt ett flertal år så även nu. Vi har i alla fall inte mätt, svarar Mats Svensson på sms.

Pressmeddelandet betonar fastighetsägarnas ansvar för att ha ett skydd mot översvämningar. En skyddsåtgärd som rekommenderas är att lägga ut sandsäckar som stoppar vattnet innan det når byggnaderna. Frågan är hur mycket det hjälper när grundvattnet är så högt som nu och det står vatten i källare även en bit från sjön.

Kommunen erbjuder berörda att på brandstationen köpa plastsäckar att fylla med sand. Sand finns att hämta gratis vid Björkvikens badplats från och med tisdagen den 12 december. Brandstationen är öppen klockan 07-19 dagligen de närmaste veckorna. Plastsäckarna kostar fem kronor styck och betalas via faktura.

– Om du bygger ett tillfälligt skydd av makadam eller liknande krävs inget bygglov, säger Mats Svensson.

Ett tips är att se över de utrymmen där vattnet kan tränga in och att flytta möbler och inredning som kan skadas. Tränger det in mycket vatten kan det behöva pumpas ut. Räddningstjänsten har dock inga pumpar att låna ut.

Fastighetsägare som har frågor kan kontakta tekniska förvaltningen på telefon 0451-26 83 02 måndag-fredag klockan 8-17 och räddningstjänsten övrig tid på 0451-26 80 26.

Frilagt har sökt Daniel Sirensjö för en kommentar.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se