Gruppen-3a-328x120

Kommunens hemsida ska visa Hässleholms vattens mätningar av vattennivån i Finjasjön

Kommunens hemsida ska visa Hässleholms vattens mätningar av vattennivån i Finjasjön

Medan vattnet stigit i Finjasjön – nu krävs båt för att nå båtklubbens stuga – har olika avdelningar i kommunen varit oeniga om vem som ska mäta vattennivåerna och hur ofta, om det alls ska göras. Från och med måndag skickar Hässleholms vatten över sina digitala avläsningar till kommunledningskontoret som också ska lägga ut dem på hemsidan.

Finjasjöns vattenstånd kommer från och med måndag att publiceras på kommunens hemsida en gång per vardag. Kommunala va-bolaget Hässleholms vatten, som redan idag gör digitala avläsningar, ska nu tanka över dessa till kommunledningskontoret.

Det blev resultatet av kommunchef Bengt-Arne Perssons möte om översvämningsläget med bland andra räddningschefen Daniel Sirensjö, teiniske chefen Mats Svensson och säkerhetschefen Anders Nählstedt på fredagseftermiddagen.

Tormestorpsån blir allt bredare när vattnet stiger. Bilden är tagen på fredagen.

Efter en vecka av sporadiska mätningar har oenigheten om mätningar av vattenståndet i Finjasjön alls skulle göras och i så fall hur ofta och av vem nu klarats ut.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bengt-Arne Persson är tydlig med att det är viktigt med regelbundna mätningar.

– Min bedömning är att så länge denna höga vattennivå består eller ökar ser jag all anledning att följa händelseförloppet, säger han.

Han vill både att kommunen och berörd allmänhet ska få aktuell information.

– Många boende är nog oroliga för sina fastigheter och kan vi hjälpa till på det här sättet tycker jag att vi ska göra det. Om nivån skulle sjunka minskar det också oron, säger han.

Bengt-Arne Persson kan tänka sig att utöka informationen till helgerna om nivåerna höjs oroväckande mycket.

Han var inte med i diskussionerna i förra veckan om att mätningarna skulle upphöra. Han vill inte kommentera räddningschefens uttalanden om att det är viktigare att hålla koll på hur det ser ut i de översvämmade områdena än att räkna centimetrar.

Här, vid gångbron till båtklubben, har vattenståndet mätts sedan 1980. På fredagen var det 44,56 meter över havet.

– Det ena utesluter väl inte det andra, säger han.

Dock håller han med om att bron kan ha satt sig och att det inte är helt tillförligt att mäta där mätningarna vid översvämningsrisk skett sedan 1980.

– Det blir bättre nu eftersom Hässleholms vatten har digital mätning, säger han.

På sikt är det fortfarande aktuellt att kommunen kan köpa in ett digitalt system liknande det i Kristianstads kommun med möjlighet till prognoser utifrån väder, alternativt att få en mätpunkt som ingår i Kristianstads system.

Efter mötet åkte Daniel Sirensjö till bron vid Tormestorps båtplats för en av de sista manuella mätningarna. Den visade en höjd över havet på 44,56 meter, det vill säga sex centimeter högre än förra mätningen som gjordes i tisdags.

Lördag, söndag och måndag kommer räddningstjänsten att mäta manuellt en gång per dag innan Hässleholms vatten tar över.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se