Konsumentinformation?

INSÄNDARE. Om någon trodde att det oftast råder stiltje i vår lilla kommunala värld har hon eller han misstagit sig. Vi har i dessa tomtetider mötts av märklig ”konsumentinformation”.
I anslutning till byggherre Karlssons ifrågasatta nybyggnation i officersparken på gamla T4 har banderoller av megaformat monterats upp. Vi upplyses på dessa om att byggherre Karlsson nu bygger ”storm”-säkra hus. Huruvida nämnda byggherre, ofta förekommande i medialt och annat blåsväder, själv avser att flytta in i tryggheten återstår att se.
Innan stormvarning utfärdas kan måhända tilltänkta hyresgäster närmare specificerat få veta vad denne Karlsson gjort för att ”storm”-säkra sitt hus.

Ronny Larsson i Kvistalånga

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com