torsjö live vers2

Regionen saknar folklig förankring

Regionen saknar folklig förankring

INSÄNDARE. Sekundärkommunen, landstinget eller om ni så vill Region Skåne brottas med stora ekonomiska svårigheter. På insändarsida i NSK 20171216 kan vi ta del av sverigedemokraten och regionrådet Patrik Jönssons ”spariver”. Huruvida denne friar till väljarkåren eller menar allvar med det han skriver finns anledning att fundera över. Ansvaret för att Region Skåne visar ett underskott på 1,2 miljarder delar Patrik Jönsson med sina politikerkollegor från höger till vänster.
Regionrådet Jönsson nämner att besparingar också bör drabba ”politiken”. Han nämner en ”pengapåse” uppgående till nästan 27 miljoner kronor partierna får nästa år. Föga förvånande har Jönsson missat att redovisa sitt eget och politikerkollegornas arvoden i detta sammanhang.
Socialdemokraternas före detta partisekreterare Lars Stjernkvist (S), numera välarvoderat kommunalråd i Norrköping, har framfört synpunkter på våra landsting. Dessa framfördes på ledarsida i NSK 20160428. Stjernkvist antyder att det borde räcka med två parlamentariska nivåer och noterar att landstingen eller regionerna aldrig fått någon rejäl folklig förankring!
Det är undertecknads och som synes också andras mening att den nuvarande politiseringen av landstingen snarast bör upphöra.
En annan Jönsson i Region Skåne som måste nämnas i besparings-sammanhang är regiondirektören Alf Jönsson. Denne, som det hette ”tolvtaggare”, rekryterades av regionstyrelsens ordförande, den välarvoderade socialdemokraten Henrik Fritzon. Alf Jönsson lockades med en lön på cirka 170 000 kronor per månad som nu belastar regionens budget.
Vi återgår till Patrik Jönsson som i slutet av sitt inlägg nämner ”de som på olika sätt har drabbats – och kommer att drabbas – av det av politiker skapade ekonomiska moraset i skånsk sjukvård”.
Ja, Patrik Jönsson, att dväljas tillsammans med de politiker du nämner kan knappast vara en sinekur. Ditt eget väl tilltagna arvode lägger måhända en förlåtande slöja över det hela?
Arbetet med kärleksfull omvårdnad av sjuka är av största vikt. Låt oss fokusera på detta. Kostsamma politiker kan möjligen omskolas för att med engagemang och empati på ”sjukhusgolven” delta i detta arbete.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se