torsjö live vers2

Kommunen har inte gett upp om att köpa skog trots länsstyrelsens nej

Kommunen har inte gett upp om att få köpa den skog på Göingeåsen där länsstyrelsen nyligen nekade förvärvstillstånd. Men något överklagande blir det inte. – Vi har pratat med säljaren om att försöka skriva på ett annat sätt för att få igenom det, berättar Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden. Tekniska nämnden hade beslutat […]

Hade missat att marken på Göingeåsen låg inom 1 000 meter från reningsverket

Tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) hade missat att det var mindre än 1 000 meter från reningsverket till marken som kommunen skulle köpa på Göingeåsen för framtida utbyggnad av bostäder. – Jag blev förvånad att det var så nära. Då kan vi inte använda den till att bygga på, säger han. Trots den insikten […]