torsjö live vers2

Hade missat att marken på Göingeåsen låg inom 1 000 meter från reningsverket

Hade missat att marken på Göingeåsen låg inom 1 000 meter från reningsverket

Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden, satte ärendet på dagordningen men röstade själv emot att kommunen skulle köpa gården på Göingeåsen för att komma över det unika skogsområdet på Göingeåsen med syftet att bygga bostäder i stor skala där. Foto: Berit Önell

Tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) hade missat att det var mindre än 1 000 meter från reningsverket till marken som kommunen skulle köpa på Göingeåsen för framtida utbyggnad av bostäder.

– Jag blev förvånad att det var så nära. Då kan vi inte använda den till att bygga på, säger han.

Trots den insikten valde han att sätta ärendet på dagordningen – eftersom det enligt mark- och exploateringschefen Jakob Ruter var bråttom.

– Han sa att det inte gick att vänta tills efter jul, berättar Arne Dahlström.

Arne Dahlström (KD). Foto: Urban Önell

Tjänstemännen avrådde också från en återremiss och menade att det inte fanns något att tillägga.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Liksom övriga ledamöter i den borgerliga alliansen samt SD och FV röstade Arne Dahlström nej till förslaget som gick igenom med röstsiffrorna 6-5. Motiveringen till köpet blev trots närheten till reningsverket bostadsbyggande.

– Vad vet vi om vad vi har för skyddsområde kring reningsverket om tio eller 20 år? Det är nu vi har tillfälle att förvärva marken, säger tekniske chefen Mats Svensson.

Kommunen ska nu söka förvärvstillstånd hos länsstyrelsen för att få genomföra köpet av den 38 hektar stora gården med byggnader, åkrar, betesmark och skog. Det område som var aktuellt för bostadsbyggande ligger insprängt mellan två fastigheter som kommunen redan äger och är på 2,1 hektar. Men förhållandet till närliggande fastigheter är inget argument för förvärvstillstånd. Frågan är om bostadsbyggande räcker, när kommunen utgår från en äldre översiktsplan som krockar med intentionerna i det förslag till ny fördjupad översiktsplan som nu är på gång.

Vägen utanför gården i Tormestorp är smal och saknar cykelbana. En möjlig breddning av vägen var ett skäl till köp som inte fanns med i handlingarna.

Problemet är dessutom inte bara avståndet till reningsverket. Ernst Herslow (FV) påpekade att den nya planens även har formuleringar om att nybyggnation av bostäder ska ske genom förtätning inom staden och inte genom utbyggnad av nya områden utanför. Jord- och skogsbruksmark ska enligt lagen inte heller användas till bostadsbyggande om det inte är nödvändigt.

– Då måste det vara olämpligt att bygga bostäder i natur som här med biotopskydd och allt, säger Herslow.

Det fanns en annan spekulant på boningshuset med ekonomibyggnader och betesmarker, men beslutet innebär att kommunen köper allt för att sedan stycka av och sälja det mesta.

– Tanken är att den andre intressenten ska få köpa gården så snart som möjligt. Kommunen fungerar som bulvan i det fallet, säger Arne Dahlström.

En anledning för kommunen att köpa även gårdsbyggnaderna är att vägen skulle kunna breddas.

– Det är trångt framför gården. Där skulle behövas en cykelbana och då måste vi kanske riva en av ekonomibyggnaderna, säger Arne Dahlström.

Det argumentet fanns dock inte med i tjänsteskrivelsen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se