torsjö live

Kommunen har inte gett upp om att köpa skog trots länsstyrelsens nej

Kommunen har inte gett upp om att köpa skog trots länsstyrelsens nej

Kommunen har inte gett upp om att få köpa den skog på Göingeåsen där länsstyrelsen nyligen nekade förvärvstillstånd. Men något överklagande blir det inte.

– Vi har pratat med säljaren om att försöka skriva på ett annat sätt för att få igenom det, berättar Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden.

Fastigheterna som länsstyrelsen inte vill låta kommunen köpa ligger mellan Magle våtmark och Hallavägen.

Tekniska nämnden hade beslutat att köpa det cirka 30 hektar stora området, uppdelat på två fastigheter, för 3,2 miljoner kronor. Det ligger intill det område som i översiktsplanen från 2007 är utpekat som utbyggnadsområde för bostäder.

Fastigheterna ligger mellan Magle våtmark och Hallavägen i Tormestorp. Även denna skog är delvis skyddsvärd och en av kommunens vandringsleder passerar här.

En kommun, ett företag eller en stiftelse kan enligt jordförvärvslagen inte köpa en skogs- eller lantbruksfastighet av en privatperson utan förvärvstillstånd. Kravet för att få tillstånd är att det finns ett godtagbart skäl för ett köp. Det kan vara exploatering eller naturskydd. Syftet med reglerna är att förhindra att juridiska personer konkurrerar ut privatpersoner som ägare av jordbruksmark.

I det här fallet sa länsstyrelsen ett tydligt nej. Kommunen har inte tillräckliga skäl. Det räcker varken med att området gränsar till ett planerat utbyggnadsområde eller att kommunen rent allmänt säger sig vilja värna natur och friluftsliv.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter säger att kommunen inte ska överklaga beslutet. Han tror att det är svårt att vinna.

– Vi får se om det finns någon annan möjlighet att lösa det, säger han.

Varför är det så viktigt att köpa den här marken, utanför utbyggnadsområdet?

– Det är alltid bra att ha mark runt omkring, det ger bättre tillgänglighet, säger han.

Det finns en väg över fastigheterna som gör det möjligt att ta sig till det eventuella framtida bostadsområdet via Magle våtmark istället för via Hallavägen. Men enligt Jakob Ruter handlar det inte om vägen.

– Skulle inte tro det, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se