Gruppen-3a-328x120

Högsta vattennivån i år Vall kring reningsverkets pumpstation brast

Högsta vattennivån i år Vall kring reningsverkets pumpstation brast

En del av den nybyggda vallen vid Ormanäs pumstation brast i julhelgens regn och blåst.

Finjasjön fortsätter att stiga. På annandag jul nådde vattennivån 44,68 meter över havet – rekord för i år. Någon gång under helgen brast också den nyligen uppbyggda vallen kring Ormanäs pumpstation som ska pumpa avloppsvatten till reningsverket.

På onsdagsmorgonen visste ansvariga på reningsverket inte att vallen kring pumpstationen brustit så att vågor från sjön slog in mot byggnaden. Först när Frilagt tog kontakt för att ställa frågor om situationen blev den känd. Vd Liselotte Stålhandske tackade på eftermiddagen för informationen och meddelade att vallen var åtgärdad och förstärkt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Incidenten fick inga följder för verksamheten.

– Pumpstationen har varit i full drift hela tiden, berättar Liselotte Stålhandske i ett mejl till Frilagt.

Hon förklarar där också att Hässleholms vatten vidtagit en rad åtgärder för att klara de höga vattennivåerna och även nivåer över de som uppmättes 2002, under den värsta översvämningen hittills.

– Verksamheten klaras bra nu och fler åtgärder finns för ökade nivåer. Men självklart är även vi oroade över den höga nivån i Finjasjön, skriver Liselotte Stålhandske.

Hon befarar, liksom räddningschef Daniel Sirensjö, att sjön inte kommer att sjunka till normala nivåer förrän växtligheten kommer igång på allvar i vår eftersom vattennivåerna i hela Skåne är väldigt höga och marken är mättad.

Under 2018 kommer reningsverket att bygga den sedan flera år tillbaka planerade vallen för att skydda reningsverket mot översvämningar. I samband med det ska Maglekärrsbäcken flyttas, ett projekt som länsstyrelsen först i somras gav tillstånd för.

Kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt kände inte heller till att vallen kring pumpstationen brustit. Han är dock nere vid sjön varje vardag för att kolla läget.

– Det syntes idag att det var mer vatten än hittills i år, berättar han på onsdagseftermiddagen.

Nivån har stigit 12 centimeter sedan julafton då det regnade som mest. Det brukar vara ett par dagars eftersläpning.

– Det kan sjunka något, men säkert kommer vi att ha stök här ett par månader framåt, säger Anders Nählstedt.

Det står nu vatten på båda sidor om vallen vid Tormestorps båtplats.

Det står nu vatten på båda sidor om vallen vid Tormestorps båthamn.

– Nivåerna är uppe och slickar på vad vi tål innan vattnet kommer att nå över vissa mindre vägar. Det kan bli svårt att ta sig in till husen på en del ställen, Brovägen bland annat, säger Anders Nählstedt.

Han förklarar att kommunen eventuellt kommer att stänga en del vägar inom kort. Det väntas också mer regn ikväll och i helgen. Allt fler boende måste pumpa vatten ur sina källare.

Anders Nählstedt konstaterar att det inte är lätt att hitta någon långsiktig lösning på problemet.

– Vi arbetar med en klimatplan och ska bland annat titta på möjligheten att anlägga våtmarker. Det är långa processer, men kanske kan det bli någon form av avlastning. Helge å kan inte ta emot mer, där är det högt redan. Men vi ska sätta oss och diskutera vidare, säger han.

Reningsverket lämnar vid niotiden varje morgon en nivåmätning från dagen före till kommunens hemsida.

Berit Önell

Uppdatering:

Onsdagens vattennivå, som presenterades på torsdagsmorgonen, uppmättes till hela 44,72 meter över havet.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se