torsjö live vers2

Inget åtal mot Ulf Erlandsson för bedrägeri

Inget åtal mot Ulf Erlandsson för bedrägeri

Det blir inget åtal mot tidigare SD-kommunalrådet Ulf Erlandsson som misstänktes för bedrägeri på grund av tveksamma intyg för förlorad arbetsinkomst.

– Det går inte att styrka uppsåt eller vårdslöshet, heter det i beslutet att lägga ner förundersökningen.

Om kommunens ovilja att bistå polisen med handlingar bidragit till beslutet framgår inte.

Ulf Erlandsson hann knappt installera sig som kommunalråd i stadshuset i Hässleholm innan han tvingades avgå, bland annat på grund av de felaktiga ersättningarna som han inte ville betala tillbaka till kommunen. Nu har förundersökningen om bedrägeri lagts ner. Foto: Berit Önell

Det var en privatperson som anmälde Erlandsson efter SVT Skånes granskning av hans affärer i mars i år.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Som är väl bekant genom massmedia har SD-politikern Ulf Erlandsson i Hässleholm, nyvalt kommunalråd, fått ut ersättningar för förlorad arbetsförtjänst som vida överskrider vad han har rätt till. Eftersom utbetalningarna grundar sig på uppgifter som Erlandsson lämnat på felaktiga grunder får jag intrycket att han gjort sig skyldig till, åtminstone, osant intygande, vilket härmed anmäles för vidare åtgärd, skrev anmälaren till åklagaren.

Första steget i utredningen var att polisen begärde in handlingar från kommunen.

– Kommunen ville först inte hjälpa till, sedan fick vi ganska mycket handlingar, säger polisens utredare Mats Eliasson till Frilagt.

Hans kollega Thomas Nilsson konstaterade i ett brev till kommunen i juli att polisen utan uppgifter från kommunen saknade underlag för att kunna ta ställning till ärendets fortsatta handläggning. Kommunen hade då bland annat svarat att Ulf Erlandsson fått information om möjligheterna till självrättelse i ett brev daterat 2014-08-14, men inte skickat några handlingar.

Ulf Erlandsson avgick efter bara tre veckor som kommunalråd efter avslöjandena om hans ersättningar, trassliga bolagsaffärer och delningar av rasistiska inlägg på Facebook.

Han fick under åren 2011-2013 upp till 300 kronor per timme i ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med politiska uppdrag, trots att kommunens schablon för egenföretagare var 90,90. Totalt fick han ut cirka 186 000 kronor. När hans uppgifter ifrågasattes av revisorerna skaffade han intyg om att han kört lastbil hos en person som han tidigare drev företag tillsammans med och som överlåtit företaget till kriminellt belastade ”målvakter”.

En extern revisionsbyrå dömde ut intygen som ”orimliga”. Men revisorerna avrådde ändå kommunen från att driva en rättsprocess mot Erlandsson. Möjligheterna att vinna bedömdes som små eftersom kommunens interna kontroll inte fungerat. Istället föreslog revisorerna att kommunen skulle uppmana Erlandsson att frivilligt betala tillbaka. Beloppet preciserades dock aldrig och ingen faktura skickades.

Kommunen ifrågasatte inte utbetalningarna förrän hösten 2013 och då efter en allmän granskning av ersättningar till förtroendevalda. Därefter blev ersättningen enbart 91 kronor per timme.

– Kommunen har betalat ut ersättningarna kontinuerligt trots bristande underlag och Ulf har inte haft någon anledning att tro att det inte varit i sin ordning. Att kommunen brustit i sina rutiner skulle troligen tingsrätten betrakta som att ”kommunen då får skylla sig själv”, skriver revisionsbyrån KPMG i sin rapport från 2014.

Numera ska underlagen kontrolleras bättre och begäran om ersättning lämnas in årligen. Tidigare kunde förtroendevalda lämna underlag för flera år i taget. När Frilagt försökte få ut underlag för andra politiker blev dock beskedet att ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst är handlingar som ska gallras, alltså kastas, efter två år.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se