torsjö live vers2

Obligatorisk utbildning i lifthantering efter tillbud

Obligatorisk utbildning i lifthantering efter tillbud

Utbildning i att använda lift blir obligatorisk för omsorgspersonal efter ett tillbud där en lift tippade när en rullstolsburen brukare skulle förflyttas på ett av Hässleholms kommuns äldreboenden.

Lex Sarah-rapporten föreslår rutinskärpningen att personal ska ha dokumenterad utbildning för att få använda en lift vid lyft.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Tippincidenten inträffade på en demensavdelning i början av december. Utredningen visar att liften användes på ett felaktigt sätt. Turligt nog kom ingen av de tre inblandade till allvarlig skada.

Tack vare ett snabbt och rådigt ingripande fick personalen ner brukaren i rullstolen utan att denne led skada. Däremot fick den ena undersköterskan en kraftig smäll i huvudet av den skenande liftarmen. En övergående huvudvärk blev följden.

Genom att liften placerats vid sidan av rullstolen utan att bendelarna särats tillräckligt fick liften inte tillräcklig stabilitet för att medge den sidoförflyttning som personalen behövde utföra. Med korrekt utbildning hade personalen förstått detta och tillbudet kunnat förhindras, menar utredaren. De båda undersköterskor som utförde lyftet är enligt utredningen erfarna och chockades av tillbudet.

I analysarbetet fann utredaren också att det idag finns fyra olika rutiner om arbete med lyft. Delvis hänvisar de till varandra. Händelsen har nu lett fram till att de ska skrivas ihop och förtydligas.

Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell

-Det var väldigt tråkigt att det hann bli en händelse, men lyckligt att det slutade väl och mycket bra kommer ut ur detta, menar Annika Andersson, kommunens omsorgschef.

Införs det nu ett obligatoriskt ”liftkörkort” i omsorgen?

– Absolut! Vi hade faktiskt saken uppe till beslut i ledningsgruppen redan innan detta hände – och frågan har dessförinnan diskuterats i omgångar, svarar Annika Andersson.

Personalen erbjuds idag regelbundet utbildning i det som kallas ”förflyttningsteknik”, men det inträffade gjorde det mycket klart att det behövs ett mer tydligt fokus på just liftteknik.

– Vi har liftrutiner men vi behöver ha en form av körkort som lyfter fram och garanterar kunskapen, säger Annika Andersson och berättar att det nu finns ett uppdrag att titta på hur och när utbildningen ska ske.

– Detta är ett utmärkt exempel på hur viktigt det är att jobba med händelserapportering och systematisk verksamhetsutveckling, avslutar omsorgschefen.

Lotta Persson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se