torsjö live vers2

Handlingarna försvann

Handlingarna försvann

Två häften med handlingar är det enda den så kallade utställningen av den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad består av. Efter att ha varit stulna både från biblioteket och stadshusets foajé är de nu åter tillgängliga. Foto: Urban Önell

Någon har olovandes tagit med sig handlingarna till den fördjupade översiktsplanen över Hässleholms stad som ska vara tillgängliga för allmänheten i stadshusets foajé och på stadsbiblioteket.

Handlingarna kom till biblioteket fredagen den 22 december och försvann redan dagen därpå. Först igår, onsdagen den 3 januari, hade nya kopior kommit från stadsbyggnadskontoret.

Någon utställning ser det inte ut som. Inget material är uppsatt på väggar eller skärmar. Intresserade får fråga vid informationsdisken efter handlingarna som finns i två häften i A4-format. Nästa vecka ska dock häften för utdelning vara färdigtryckta.

Den som är intresserad av att titta på förslaget får säga till i informationsdisken på stadsbiblioteket i Hässleholm. Foto: Urban Önell

En skylt nära ingången till biblioteket upplyser om att handlingarna med rubriken ”Framtidsplan för Hässleholms stad” finns i informationsdisken. Men där har de alltså inte varit tillgängliga på en och en halv vecka.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Först hade vi lagt dem vid ingången, men där försvann de, berättar bibliotekarie Mia Dimblad.

Hon tänker att folk kan ha uppfattat det som att de fick ta med sig häftena. Men det är alltså meningen att intresserade ska läsa dem i biblioteket. De finns även på kommunens hemsida och biblioteket kan hjälpa till med utskrift mot betalning.

Besökare i biblioteket har letat efter utställningen och undrat varför den bara finns i häftena. Mia Dimblad säger att hon själv reagerat lite på att ordet utställning använts.

– Det betyder kanske att förslaget ”ställs ut” till allmän beskådan, men det brukar vara skärmar när det är utställning, säger hon.

Enligt plan- och bygglagen ska ett förslag till översiktsplan innan det antas av kommunfullmäktige visas genom en utställning i minst två månader. Om det bara gäller en viss del av kommunen, en fördjupning som i det här fallet, får kommunen istället hålla handlingarna tillgängliga och då är lagkravet minst sex veckor.

– Det finns inget som hindrar att kommunen förlänger utställningstiden. Det kan till exempel vara lämpligt om utställningen sker över semestertider, om det förväntas finnas ett stort intresse från allmänheten eller om kommunen vill få tid att hålla flera informationsmöten, skriver Boverket i en handbok om plan- och bygglagen på sin hemsida.

Både planchef Gertrud Richter och planarkitekt Ylva Hartman Magnusson, som enligt handlingarna är de som ska svara på frågor, har haft semester sedan den 23 december och återkommer först nästa vecka.

Planarkitekt Joakim Axelsson säger att det handlar om en utställning av den fördjupade översiktsplanen. Han tycker dock att formuleringarna i plan- och bygglagen är lite förvirrande. Där talas numera om att ”ställa ut för granskning” istället för ”utställning”.

– Men en fördjupad översiktsplan är inte en plankarta på det viset som en detaljplaneändring är, säger han.

I materialet finns dock flera kartor som är utdrag från den digitala kartan.

– Det finns möjlighet att gå in på hemsidan och också att komma upp på stadsbyggnadskontoret för att få hjälp att titta på den här, berättar Joakim Axelsson.

Även från stadshusets foajé har handlingarna försvunnit och nya har tagits fram med påskriften ”Ej för hemlån”.

– Det är lite fräckt att ta dem med sig, man kan ju fråga först i alla fall, säger Joakim Axelsson.

Han berättar att de tryckta exemplaren för utdelning ska komma i nästa vecka. Den som är intresserad kan sedan hämta ett i stadshuset.

– Det var lite tajt att hinna före jul, men jag tror att de trycks idag, säger Joakim Axelsson på torsdagen.

Han säger att stadsbyggnadskontoret bedömt att tidsgränsen på två månader klaras, trots att julhelgerna ingår i denna tid och att handlingarna varit på vift.

– Arbetet drog ut på tiden på grund av olyckliga omständigheter.

Till den 23 februari finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Det ska ske skriftligen till byggnadsnämnden.

Enligt handlingarnas beskrivning av planprocessen kan efter utställningstiden endast mindre ändringar göras utifrån inkomna synpunkter. I första hand gäller det att de som lämnat synpunkter vid det tidigare samrådet (2015) ska kunna se hur dessa har beaktats.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-12-26 Fördjupade översiktsplanen till utställning i julhelgen Ett bostadshus vid reningsverket utraderat

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se