torsjö live

Han har fiskat upp sju ton mört ur diket

Han har fiskat upp sju ton mört ur diket

Mats Bengtsson fiskar upp stora mängder mört ur diket vid Tormestorpsån på Hovdalaområdet, där just mörtar dog av syrebrist för snart två år sedan. Sedan strax före jul har han tagit upp nära sju ton och i princip flyttat Finjasjöns vårdfiske till diket. Foto: Berit Önell

Tusentals mörtar har samlats i det lilla dräneringsdiket som har förbindelse med Tormestorpsån, nära skylten in till Hovdalaområdet. Vid dikeskanten står Mats Bengtsson och öser upp fisk med håv. En ny metod i vårdfisket som han arbetar med för att minska algblomningen i Finjasjön. Närmare sju ton har det blivit sedan han upptäckte mörtarna i diket strax före jul.

– Så här har vi inte gjort förut, men vi vill ju ha upp dem från sjön och det är ett väldigt bra sätt att bara håva upp dem ur diket här, säger Mats Bengtsson som är på plats även på trettondagen.

Det är bara att håva upp fisken ur diket.

Han har också små ryssjor i diket som han vittjar. Bilsläpet fylls snabbt med mört. En och annan abborre som slinker med tas om hand för att släppas tillbaka ut i sjön.

Mats Bengtsson konstaterar att fisket i diket har många fördelar jämför med att åka ut med båten och lägga ut nät eller dra not.

– Det är selektivt, vi får inte med någon gös eller gädda och vi stör inte heller den andra fisken, säger han.

Han tror att mörten vandrar upp i diket för att övervintra och komma undan rovfisk.

– Då kan de hitta såna här ställen där de är mer skyddade, säger han.

Men i praktiken kan så stora mängder fisk inte leva särskilt länge i ett så litet dike. På vissa ställen är de så många att det ser ut som att det kokar i vattnet. Det blir snart syrebrist.

– Ibland går de upp till ytan och kippar efter syre.

Mats Bengtsson använder även ryssjor i diket.

Mats Bengtsson tror att det kan ha varit vad som hände i mars 2016 då cirka 1 000 mörtar dog i samma dike. Miljökontoret drog istället slutsatsen att de dog av syrebrist på grund av hög tillförsel av näring från dränering av åkrarna. Höga kväve- och fosforhalter uppmättes i anslutning till händelsen, men klingade sedan snabbt av.

– Kvävehalten kan också bli hög i vattnet när det är så mycket fisk. När det blir brist på syre kanske inte fisken hinner undan innan det är för sent, säger Mats Bengtsson.

Några undersökningar av kväve eller fosfor i diket har dock inte gjorts denna gång. Det finns ingen provpunkt nedströms diket.

Heléne Annadotter och Johan Forssblad på analysföretaget Regito var vid diket och tittade på lördagen. De tog vattenprover enligt sitt ordinarie program i Tormestorpsån och Finjasjön, men inte i diket.

Förbipasserande stannar ofta och tittar intresserat på fisket. En del ber också att få med sig mört.

– Många har kräftdammar och fryser in mört för att ha till foder och bete, förklarar Mats Bengtsson, också ordförande i Finjasjöns fiskevårdsförening.

Innan han kunde börja fiska i diket fick han söka tillstånd hos Hovdala-Ravlunda fiskevårdsförening som ansvarar för denna del av området.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se