torsjö live vers2

Utredning om mobbning mot organist nedlagd Överprövning begärd

Förundersökningen om mobbning mot organisten Barbro Daun Schelin i Tyringe pastorat är nedlagd. Trots att det är klarlagt att Barbro Daun Schelin blev sjuk av arbetsmiljön anser arbetsmiljöåklagaren Åse Schoultz inte att det går att bevisa att kyrkan som arbetsgivare gjort sig skyldig till ”straffbar oaktsamhet”. Nu vill åklagaren se en översyn av arbetsmiljölagstiftningen. Organisten […]

Protester mot att Karlsson vill bygga på prickad mark

Grannar till Åkaregatan 9 protesterar mot Jacob Karlssons bygglovsansökan eftersom byggnader delvis hamnar på prickad mark med byggförbud. Kritik riktas också mot att miljöhuset placeras för nära tomtgränsen och att 100-åriga träd ska fällas trots att bevarad grönska var ett av villkoren i markanvisningstävlingen. Stadsbyggnadskontoret föreslår dock att byggnadsnämnden beslutar om bygglov vid sitt sammanträde […]

Förklara dig, Lars Nord!

INSÄNDARE. Lars Nord, du påstår i din insändare att Lena Wallentheim har ”gjort bort sig” och hänvisar till olika, som du kallar det, ”affärer”. Vilka ”affärer” är det du egentligen menar att Lena Wallentheim gjort bort sig i? Om du menar Pärlan, Garaget och Norra Skåne så vill vi upplysa om att det var Alliansen […]