torsjö live

Utredning om mobbning mot organist nedlagd Överprövning begärd

Utredning om mobbning mot organist nedlagd Överprövning begärd

Tyringe pastorat slipper åtal för arbetsmiljöbrott. Åklagaren kan inte bevisa ”straffbar oaktsamhet” genom mobbning mot organisten Barbro Daun Schelin. Foto: Urban Önell

Förundersökningen om mobbning mot organisten Barbro Daun Schelin i Tyringe pastorat är nedlagd.

Trots att det är klarlagt att Barbro Daun Schelin blev sjuk av arbetsmiljön anser arbetsmiljöåklagaren Åse Schoultz inte att det går att bevisa att kyrkan som arbetsgivare gjort sig skyldig till ”straffbar oaktsamhet”.

Nu vill åklagaren se en översyn av arbetsmiljölagstiftningen.

Organisten har begärt överprövning och hävdar att kyrkan också gjort sig skyldig till bedrägeri.

Barbro Daun Schelin blev sjuk på grund av arbetsmiljön. Foto: Tommy Schelin

Frilagt har tidigare berättat om Barbro Daun Schelin som tvingades bort från sin tjänst efter vad hon beskriver som cirka tre års återkommande kränkande särbehandling och bristande ledarskap. Det var också vad psykologerna på Arbets- och miljömedicin i Linköping kom fram till efter en omfattande utredning. De slår fast att hennes ohälsa med stressreaktion, utmattning och depression beror helt på mobbningen.

I maj 2016 tog Arbetsdomstolen upp saken, men bara ifråga om olaglig uppsägning. Det slutade med en förlikning där Barbro fick 660 000 kronor mot att anställningen skulle upphöra.

Psykosociala arbetsmiljöbrister leder sällan till åtal. Men Åse Schoultz höll även i det uppmärksammade Krokomfallet där två chefer på en socialförvaltning 2014 dömdes i tingsrätten för vållande till en anställds självmord. De friades dock i hovrätten och högsta domstolen gav inte prövningstillstånd.

– Jag blev otroligt nedslagen av Krokom-fallet, säger Åse Schoultz till Frilagt.

Hon förklarar att det, trots visst förtydligande i lagen sedan 2014, fortfarande är nästan omöjligt att ställa arbetsgivare till svars för att inte ha gjort något åt mobbning på arbetsplatsen.

– Det går inte att bevisa att arbetsgivaren har visat sådan oaktsamhet (vårdslöshet) som krävs för att förfarandet ska vara brottsligt, skriver hon i beslutet om att lägga ner förundersökningen i Barbros fall.

Det som krävs är att arbetsgivaren ska ha brutit mot lagstiftningen om hur mobbning ska hanteras.

– Men det finns egentligen inga bestämmelser om hur en mobbningsutredning ska göras. I Krokom var kvaliteten minst sagt undermålig. Här har det i alla fall varit någon aktivitet, frågan har lyfts i personalutskott och kyrkoråd, säger Åse Schoultz.

Barbro påpekar att att det inte gjorts någon mobbningsutredning över huvud taget. Hon har från pastoratet begärt och fått ut samtliga handlingar som rör henne, även sekretessbelagda. Det finns inga protokoll och ingen dokumentation om någon utredning och hon själv har aldrig hörts i någon sådan. Den för kränkande särbehandling anmälda kyrkoherden var själv ordförande i personalutskottet.

– Kyrkorådets ordförande var jävig eftersom han tog parti för kyrkoherden, säger Barbro. Kyrkorådet bibringades att det rörde sig om samarbetsproblem i stället för mobbning.

Hon anser att polisutredningen är undermålig, bland annat eftersom varken vittnen eller misstänkta har hörts. I sin begäran om omprövning påpekar hon också att åklagaren inte fått tillgång till det kompletta materialet utan enbart ett urval på cirka 200 sidor av cirka 600. Hon skriver att polismannen inte lät henne tala till punkt i målsägandeförhöret. Hon fick inte heller läsa och korrigera felaktigheter i förhörsutskriften förrän efter att utredningen lagts ner.

Barbro hävdar att det inte bara handlar om arbetsmiljöbrott utan även om brottmål och arbetsrätt. Hon menar att arbetsgivaren för att få bort henne från hennes tjänst utsatt henne för kränkande särbehandling med uppsåtligt och systematiskt bedrägeri. Det handlar om falska protokoll om arbetsbrist, oskäligt omplaceringserbjudande, skenförhandlingar mellan obehöriga parter, förtal med mera.

Barbro vill som expertvittne höra rättssociologen Arne Grip som analyserat hennes material. Han anser inte att det finns någon uppsägning eftersom förlikningsavtalet är ogiltigt.

– De har gått till domstolen på falska grunder. Barbro har rätt att ha sin tjänst kvar, säger han.

Åse Schoultz såg för sin del ingen anledning att säga ja till Barbros begäran om omprövning.

– Jag ser inte att jag kan nå framgång med det. Men nu är det skickat till högre åklagare på Utvecklingscentrum i Malmö som får titta på det, säger hon.

På sikt hoppas hon på en lagändring.

– Jag önskar en översyn av arbetsmiljölagstiftningen så att det blir möjligt, om det går så här illa, att angripa den här typen av händelser, säger hon.

Hon vill också se ett bättre förebyggande arbete.

– Vi måste försöka lösa det, kanske ska vi ställa högre krav på arbetsrätten och på facken. Omplacering används alltför ofta för att bli av med folk. Det finns så mycket skit ute på arbetsmarknaden, säger hon.

Hon berömmer Barbros engagemang i att ta fram handlingar och annat material.

– Hon har varit fantastisk, säger Åse Schoultz.

Men som arbetsmiljöåklagare ser hon inte att hon skulle ha kommit längre i utredningen om fler vittnen hade hörts.

– Jag håller inte med om att det hade behövts mer underlag, säger hon.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2017-05-21 Åklagare utreder mobbning mot organist – ansvariga riskerar fängelse

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se