torsjö live vers2

Får pension från kommunen trots fortsatta politiska uppdrag

Får pension från kommunen trots fortsatta politiska uppdrag

Moderaternas blivande kommunalråd i Hässleholm Lars Johnsson, 53, har fått sammanlagt nära 790 000 kronor i pension från kommunen sedan 2015 samtidigt som han haft arvoden och ersättningar för nya politiska uppdrag och även tagit ut lön från sin advokatbyrå. Enligt reglerna – som gäller alla som tillträtt uppdrag före valet 2014 – reduceras pensionen bara när övriga inkomster överstiger fem basbelopp, det vill säga 221 500 kronor per år.

Både Lars Johnsson och oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) tycker att det är ”rimligt” att reglerna ändrats så att förtroendevalda i framtiden inte får samma förmåner.

Lars Johnsson (M) har trots fortsatta politiska uppdrag tagit ut visstidspension från kommunen sedan 2015 då han var 50 år gammal, men tycker att det är bra att reglerna skärps så att förtroendevalda i framtiden inte får samma förmåner. Foto: Lotta Persson

Den som har tillträtt sitt första politiska uppdrag 2015 eller senare får istället för pension rätt till maximalt tre års omställningsstöd och ersättning före 61 års ålder, därefter ytterligare maximalt tre år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De tidigare reglerna från 2002 lär dock leva kvar ett bra tag till eftersom de ger alla som tillträtt före 2015, uppfyller villkoren och fyllt 50 år när de avgår rätt till den så kallade visstidspensionen fram till ålderspension. Kraven är att uppdraget ska ha varat i minst tre år eller sträckt sig över två mandatperioder med ett fast arvode på sammanlagt minst 25 procent. De centrala riktlinjerna säger ”betydande del av heltid” eller minst 40 procent, men Hässleholms kommun har beslutat att förtroendevalda med arvode på minst 25 procent ska ”anses fullgöra sitt uppdrag” på minst 40 procent. Kommunen har också beslutat att styrelseuppdrag i kommunala bolag får räknas in.

Enligt reglerna kan kommunpolitiker ta ut pension trots fortsatta uppdrag som ger mindre än 25 procents arvode inom kommunen, om arvodena och andra inkomster alltså inte uppgår till sammanlagt mer än 221 500 kronor. Vinstuttag från företag räknas inte in.

– Jag tror att det nya systemet stämmer bättre överens med den allmänna rättsuppfattningen. Den som åtar sig ett politiskt uppdrag åsidosätter sin privata karriär och det kan ta något år att komma tillbaka, men de tidigare reglerna var väldigt generösa, säger Lars Johnsson.

Han förklarar att han själv inte haft någon anställning att falla tillbaka på, som de flesta andra, när de politiska uppdragen minskade. Förutom advokatbyrån driver han lantbruk.

– Det är rimligt med en övergångstid för att arbeta upp företagandet igen, från knappt halvtid till närmare heltid. Det har tagit den tiden jag nu haft, så det harmonierar med det nya regelverket, säger han och förklarar att han inte kunnat ta ut någon större lön.

Den 12 februari efterträder han Pär Palmgren och blir då heltidsarvoderad som kommunstyrelsens ordförande. Så länge han har det uppdraget pausas pensionen, men om han avgår innan han når ålderspension kan han fortsätta ta ut den, då med högre belopp eftersom även arvodet som kommunalråd ingår i underlaget.

Vill inte vara moralpolis

Han vill inte idag säga om han kan tänka sig att på nytt ta ut visstidspension i framtiden.

– Det beror på min livssituation vid det tillfället. Jag har ambitionen att jobba på ett eller annat sätt fram till 65, säger han.

Han vill inte gärna kritisera andra som tar ut visstidspension under lång tid.

– Jag kan tycka att det gamla regelverket var väldigt generöst, men jag vill inte vara moralpolis. Det är upp till var och en, så länge de följer regelverket och inte fuskar. Jag tycker att det är rimligt att ändra reglerna, men inte att retroaktivt ändra förutsättningarna för den som gått in i uppdraget under det tidigare regelverket. Det bör fasas ut i god ordning, säger han.

Nytt beslut om att låta 25 procent bli 40

När det gäller att 25 procent räknas som 40 procent säger Lars Johnsson att de flesta nog lägger mer tid än så på sina politiska uppdrag. Modellen ger fler möjlighet till pension.

– Jag tror att alla vet att det tar mer tid och att det blir ett avbräck i den civila försörjningen, säger han.

Björn Widmark (FV) ville inte att 25 procent skulle räknas som 40 procent. Foto: Anders Thall/knallofall.se

Själv hade han uppdraget som överförmyndare på 40 procent i åtta år.

– Jag klarade inte det på 40 procent, det blev betydligt mer än så, säger han.

Det politiska uppdraget som överförmyndare har nu dragits ner till tio procent samtidigt som antalet anställda har utökats, bland annat med en jurist på heltid.

Hässleholms kommun har i många år haft definitionen att 25 procent ska motsvara 40 procent. I augusti 2017 var frågan åter uppe i kommunstyrelsen, som är kommunens pensionsmyndighet, för beslut om tillämpningsanvisningar för det nya omställningsstödet. Beslutet blev då att fortsätta med samma definition. Den ende som invände var Björn Widmark (FV).

– Folkets väl anser inte att detta är rimligt, skriver han i en protokollsanteckning och betonar att det med dessa regler blir många som kan få del av pensionsförmånerna.

Idag är 14 olika befattningar arvoderade med minst 25 procent av kommunens så kallade grundbelopp som 2017 uppgick till 68 062 kronor. Men den som har flera uppdrag av mindre omfattning kan alltså lägga ihop dem.

-Det stack väl i folks ögon, säger oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) om de pensionsregler som nu ändrats. Foto: Berit Önell

Lena Wallentheim minns inte att det var någon diskussion i augusti. Hon säger att hon och hennes partikamrater tolkar bestämmelserna som att ledamöterna förväntas ställa upp och tjänstgöra på minst 40 procent trots att de bara har arvode på 25 procent.

– Då blir det väldigt svårt att säga att de inte ska få rätt till pension. De måste ta ledigt ganska mycket från arbetet för att lägga 40 procent på uppdraget och då betalar arbetsgivaren inte heller full pension, säger hon.

Hon påpekar att pensionsnivån i vilket fall baseras på inkomsten och alltså inte blir så hög för den som bara har 25 procents arvode.

Hon konstaterar också att de tidigare reglerna var väldigt generösa.

– Det var väl därför de ändrades, det stack väl i folks ögon. Vi har ställt oss bakom de nya villkoren och har inte haft några synpunkter på förändringen, säger Lena Wallentheim.

Hon tycker också att det är bra att omställningsstöd med exempelvis utbildning nu ingår.

– Man kanske inte ens har samma jobb att gå tillbaka till, säger hon.

Enligt de nya reglerna (OPF) krävs uppdrag i fyra år för att få rätt till omställningsstöd i form av arbetsmarknadsinsatser och ett år för ekonomisk ersättning. Det finns ingen åldersgräns nedåt. Varje år med uppdrag ger rätt till tre månaders ersättning. Maxnivå tar tolv år att nå och innebär tre års ersättning som kan betalas ut före 61 års ålder. Därefter kan ytterligare tre år beviljas.

Första uppdraget 1995

Lars Johnsson är berättigad till visstidspension som överförmyndare på 40 procent under åren 2007-2014. Han var också ordförande i fritidsnämnden på 15 procent under åren 2011-2014. Men han har varit aktiv i kommunpolitiken i Hässleholm under många år. Redan 1995 tillträdde han sitt första uppdrag, som ledamot i socialnämndens sociala utskott. Därefter har han också bland annat varit andre vice ordförande i socialnämnden, ersättare i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, vice ordförande i kommunala bolaget Hibab och ledamot i kommunfullmäktige.

Denna mandatperiod har han varit ersättare i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, ordförande i valberedningen, ordförande i Hibab med mera.

2017 var hans visstidspension från Hässleholms kommun 233 740 kronor, 2016 var den 277 368 kronor och 2015 fick han ut 278 616.

Hans fasta arvode 2014 då han var överförmyndare och ordförande i fritidsnämnden uppgick till 299 616 kronor. För det året deklarerade han 487 365 kronor i inkomst av tjänst.

2017 fick han 45 549 kronor i arvoden och ersättningar plus arvode som ordförande i Hibab med 94 896 kronor. För 2017 finns ännu inga deklarationsuppgifter, men för 2016 var Lars Johnssons överskott av tjänst 477 782 kronor.

Inga tvingande regler

När det gäller samordning med andra inkomster är det upp till den förtroendevalde att lämna uppgifter till kommunernas och landstingens pensionsbolag KPA Pension. Varken bolaget eller kommunen gör några kontroller.

– Vi bara räknar och betalar ut pension på uppdrag av kommunerna, säger Thomas Månsson, pensionsexpert på KPA.

Han förklarar att de centrala riktlinjer som SKL tagit fram inte är tvingande.

– Det kommunala självstyret gör att det finns vissa lokala varianter, men de flesta har antagit SKL:s förslag, säger han.

De har fått visstidspension

Hässleholms kommun har under nuvarande mandatperiod betalat ut visstidspension även till Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S). Från och med 1 januari i år har Mats Sturesson (C) ansökt om visstidspension.

2015 fick Lars-Göran Wiberg 506 148 kronor och 2016 fick han 488 085 kronor.

Tommy Nilsson hade visstidspension med 421 368 kronor 2015 och 209 736 kronor 2016 då han under sommaren gick över till ålderspension.

2015 betalade kommunen alltså ut totalt 1,2 miljoner kronor i visstidspension, 2016 blev summan drygt 975 000 kronor.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2017-12-31 Mats Sturesson (C) vill ha politikerpension Lars-Göran Wiberg (C) har fått en halv miljon per år

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se