logga-ligg-tjock

Äntligen svar (?) från kritiserade politiker

Äntligen svar (?) från kritiserade politiker

INSÄNDARE. Så har jag äntligen varit tillräckligt provocerande för att få ett svar från kritiserade politiker. Det glädjer mig storligen, då jag inte blivit bortskämd i detta avseende. Jag ska nedan ge förklaring till min insändare, som grundar sig på de erfarenheter jag upplevt sedan 2014, då den så kallade Norra Skåne-skandalen rullades upp inför hela svenska folket. Var fanns Lena Wallentheim till försvar för en fri och oberoende press?

Jag har bland annat skrivit ett öppet brev till Lena Wallentheim angående paviljongsflytten, som publicerades i våra båda lokaltidningar. Fick jag något svar? Nej! När Anders Wallentheim gick på som värst på FB och angrep Frilagt och Berit Önell med sina trolliknande kommentarer, skrev jag till (S) och undrade vilken policy man hade mot fria och seriösa medier. Fick jag något svar? Nej! Slutsatsen måste bli att det är fritt fram för socialdemokrater att fritt framföra vilka otidigheter som helst mot journalister.
När det gäller Lena Wallentheims agerande i olika politiska ”skandaler” kan jag bara hänvisa till att hon suttit med i HIBAB:s styrelse sedan 2003. Har hon satt ner foten när dessa kommit i dagens ljus? Att lyssna på ”folket” när det gäller det kulturförstörande beslut om att flytta Paviljongen har inte varit särskilt påträngande. Jag kan här också nämna det beramade uttalande som fälldes vid ett besök och pressträff under pågående arbete med köpladan vid Grönängsplan. På reporterns fråga om det inte varit bättre att bygga bostäder på platsen, blev svaret: att folk i området måste ha någonstans att handla. Detta var en skymf mot inte bara butiken tvärs över gatan, utan även mot de stamkunder som under årtionden handlat där. Att gå kapitalets ärende och inte folkets har tyvärr varit Lenas signum i alltför hög grad. Att förespråka ett köp av fastigheten vid Netto till överpris är också ett ställningstagande som inte gynnar skattebetalarnas uppoffringar och den kommunala kassan.
Till Helena Malje och Marianne Nilsson vill jag bara säga att om journalister får stå ut med oseriösa påhopp från politiker, kan även politiker få del av samma mynt. När det gäller kulturpolitikern HM frågar jag mig var hon varit när det gäller att försvara kulturella byggnader i Hässleholm? Att MN inte är intresserad av att vi har en tryck- och yttrandefrihetslag som firade 250 år 2016 har hon givit bevis på. När Gruppen För Oberoende Press gjorde politikerna uppmärksammade på detta jubileum, rev hon omedelbart sönder informationen framför ögonen på mig.
Att ha suttit i Riksdagen är ingen garanti för att man uppskattar lagen.
Har ovanstående citerade insändarskribenter fortfarande fullt förtroende för Lena Wallentheim är det bara att gratulera henne. Om sedan väljarna i september tycker likadant återstår att se. Om hennes man fortsätter i samma stil som tidigare, gräver han partiets grav. Ytterligare kommentarer är överflödiga då Gert Jacobsson utförligt svarat (12/1) på AW:s påhopp på seriösa journalister.
Avslutningsvis måste jag kommentera Tore Almers svar på min insändare. Jag har inte skrivit att de är dåliga, möjligen kan det sägas att de är dåliga lyssnare på invånarna, samt har en dålig inställning till det demokratiska spelets regler. I övrigt är insändaren lika förvirrande och kryptisk som vanligt.
Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se