Gruppen-3a-328x120

Kristerssons ”meritlista” togs bort

Kristerssons ”meritlista” togs bort

INSÄNDARE. Följande lista visar på moderatledaren Ulf Kristerssons gärningar som politiker.

1988: Väljs till Muf-ordförande
1992: Förlorar ordförandeposten till Reinfeldt
1994: Jämför svenska modellen med apartheid
1997: Skriver bok och anklagas för rasism
2007: Kristersson har anlitat städhjälp svart
2008: Får våning i Stockholm avsedd för utsatta
2008: Åkte till Kina för 128 000 kronor var 3:e månad
2008: Vill låta tvångshämta skolkande elever
2009: Hoppar av politiken
2010: Får uppmärksammat hyreskontrakt – igen
2012: Har misstroendeförklaring hängande över sig
2013: Får sämst resultat i ministergranskning
2014: Utses till ekonomisk-politisk talesperson för M
2017: Kandiderar till partiledarposten för M
Källa SR, Sveriges Radio – Ekot
En harmsen moderat före detta stadsminister och utrikesminister Carl Bildt skriver på twitter med anledning av ovanstående lista att det var ”rätt skandalöst” gjort av Ekot. ”I andra sammanhang skulle huvuden rulla. Detta på goda grunder”, tillägger Bildt i sitt inlägg. Föga förvånande instämmer en lång rad av moderata krafter in i kritiken av Ekots listade fakta.
Undertecknad vill särskilt fästa uppmärksamhet på några iakttagelser: 1. Möjligheten att på punkt efter punkt bemöta Ekots lista tycks ha uteblivit. 2. Det har inte framkommit att något faktafel förekommit i omtalade lista. 3. Ekot tar oaktat vad som ovan sägs bort listan över Kristerssons ”meriter”.
Ekot publiceringschef Klas Wolf-Watz ”ger således efter för trycket” och säger att ”Det finns skäl att ifrågasätta ordvalet och urvalet av fakta”. Denne Wolf-Watz försvårar således möjligheten till att en fruktbar debatt skulle kunnat komma till stånd. Detta med det faktaunderlag Ekot själva presenterat!
Efter att nu listan med nämnda faktaunderlag tagits bort ska han måhända av detta skäl och inget annat överväga sin fortsatta framtid i publicistiska sammanhang.
Till Ulf Kristerssons många ”gärningar” skall läggas sjukförsäkringshaveriet. Detta har lett till att försäkringskassans agerande i många ärende nu kan betecknas som strukturell misshandel av sjuka och svaga.
Efter allt som framkommit vet vi nu alla att omtalade Ulf Kristersson valts till Moderaternas nye partiledare! Vad detta säger om partiets omdömesförmåga får var och en ta ställning till.
Att partiledarbyten ger utslag i olika mer eller mindre seriösa oppositions-mätningar imponerar inte alls på undertecknad.
Moderaterna är förvisso inte det enda parti där partiledarnas integritet, rättrådighet och ”meriter” starkt kan ifrågasättas. Att så är fallet skadar allvarligt det vi kallar vår representativa demokrati.
Dagens publicistiska aktiviteter för tankarna till Strindbergs Röda Rummet och särskilt författarens skarptungade satirer över Rödluvan (Dagens Nyheter) och Gråkappan (närmast Aftonbladet). Undertecknade låter dock till sist bokens skarpögde cyniske sanningssägare skådespelaren Falander komma till tals:
”Jag kastar bort era käppar för att ni ska lära er gå – själva!”
Ronny Larsson i Kvistalånga
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se