Lakvatten med fenol värmde upp skidbacke på Läreda Nya krav mot tekniska nämnden

Att fenol i kombination med andra föroreningar kan värma upp vatten var redan känt för ansvariga på Hässleholms kommun när förhållandena i Sötekärrsbäcken uppmärksammades. På 1980-talet stoppades skidåkningen på Belebacken, kommunens gamla soptipp på Läredaområdet, tillfälligt efter att dåvarande fritidschefen Eje Johansson slagit larm om lakvattnet som rann ut vid slutet av backen och inte […]

Provocerande att planera för nya bostäder nära reningsverket

INSÄNDARE. FÖP (den fördjupade översiktsplanen) för Hässleholms stad är nu ute för yttrande och synpunkter. Eftersom jag i tidigare insändare (NSk), bland annat den 5 januari 2017, skrivit om turerna kring reningsverket så väljer jag att koncentrera mig på just denna fråga. Reningsverkets fortsatta drift är onekligen en viktig samhällsfunktion som måste kunna utvidgas för […]