torsjö live vers2

Provocerande att planera för nya bostäder nära reningsverket

Provocerande att planera för nya bostäder nära reningsverket

INSÄNDARE. FÖP (den fördjupade översiktsplanen) för Hässleholms stad är nu ute för yttrande och synpunkter. Eftersom jag i tidigare insändare (NSk), bland annat den 5 januari 2017, skrivit om turerna kring reningsverket så väljer jag att koncentrera mig på just denna fråga. Reningsverkets fortsatta drift är onekligen en viktig samhällsfunktion som måste kunna utvidgas för att möta befolkningsökningen och nya verksamheter. Så står det också i utställd FÖP där man planerar för 5000-6000 nya bostäder Där står likaså att några kostsamma inbyggnader av reningsverket trots detta inte ska behövas. Det är bra.

Detta kräver emellertid i sin tur att man bäddar för att kunna få ett utvidgat miljötillstånd av Länsstyrelsen som är tillståndsmyndighet. Då gäller det naturligtvis att kommunen följer de anvisningar som Länsstyrelsen lämnat i sitt samrådsyttrande redan 2015. Länsstyrelsen var då mycket tydlig med att de inte såg någon anledning att avvika från de rekommendationer konsultfirman Ramböll lämnat i sin rapport rörande behovet av att införa skyddsavstånd. Särskilt betonas vikten av att nya bostäder inte ska tillåtas att uppföras inom ett yttre skyddsavstånd på 1000 m från reningsverket. Allt detta kan man utläsa i Länsstyrelsens yttrande som också finns med längst bak i nu utställd FÖP.

Till sin förvåning kan man konstatera att kommunen ändå inte tagit någon hänsyn till Länsstyrelsens yttrande. Detta trots att Länsstyrelsen skriver att de utgår från att kommunen tar höjd för en sådan tillståndsprocess och att de inte kan se något skäl att äventyra eller motverka reningsverkets behov av skyddsavstånd. Provocerande nog väljer kommunen i stället att hålla fast vid planerna på att det ska få uppföras nya flerbostadshus innanför 1000 m. Kommunen ställer alltså någon enskild byggherres intresse före allmänintresset. Detta riskerar att leda till att Länsstyrelsen i framtiden kommer att ställa krav på inbyggnad av reningsverket vilket bedöms komma att kosta flera hundra miljoner.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Några förnuftiga partier har dock deklarerat att de vill skydda allmänintresset och följa konsultrapportens rekommendationer liksom Hässleholms Vattens AB och Länsstyrelsens uppfattning. Av bl.a. insändare och muntliga uttalanden har jag förstått att dessa partier (i bokstavsordning) är FV, L, M och SD. Dessa partier bildar dock ingen majoritet i fullmäktige. Frågan är nu vilken uppfattning C, KD, MP, S och V kommer att framföra i sina yttranden rörande reningsverket?

Peter Alf

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se