Gruppen-3a-328x120

Det gamla smidesräcket snart på plats

Det gamla smidesräcket snart på plats

Smidesräcket ska delas i två delar, som det var förr, och placeras vid trappans sidor. Så här såg det ut på måndagen. Foto: Lotta Persson

Smidesräcket från den gamla trappan till Hässleholms stationshus ska snart sättas upp vid den nya trappans sidor. Andra räcken har redan kommit upp i mitten av trappan och längs serveringsytorna vid sidorna. Men originalräcket ska alltså också användas, det var ett villkor för bygglovet.

– Det har inte hunnits med tidigare, men ska vara klart till efterbesiktningen den 12 februari, säger Mats Olsson, projektchef på kommunens tekniska förvaltning.

Den nya trappan är så bred att det behövs räcken både i mitten och vid sidorna. Foto: Lotta Persson

En del hässleholmare har noterat att originalräcket från 1921 inte är på plats och undrat vad som hänt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Beslutet att bevara smidesräcket togs efter protester från allmänheten i samband med rivningen av trappan i september. Därefter krävde kommunen en bygglovsansökan från fastighetsägaren Jernhusen. Antikvarisk expertis anlitades och bedömde bland annat att det gamla räcket skulle ingå i den nya utformningen och övriga delar anpassas efter detta för att ändringen inte skulle bryta mot q-märkningen. Planteringslådor ska också ersätta de bortrivna fasta planteringarna längs terrassen.

Hässleholms nya stationshustrappa och avsatserna för uteserveringarna är nu nästan klara.

Det arbete som nu pågår är kompletteringar och justeringar utifrån slutbesiktningen den 15 december.

– En av anmärkningarna var då att räckena inte färdigställts, berättar Mats Olsson.

Originaltrappan var framåtvänd liksom den som nu byggts. Därför var räcket urprungligen också i två delar, ett vid varje sida. När trappan byggdes om med trappsteg från båda sidor sattes räcket ihop till ett längre som placerades längs det så kallade vilplanet utanför entrédörren.

– Nu ska det delas så att det blir som det var från början, säger Mats Olsson.

Trappan är dock så bred att det också blev ett räcke i mitten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se