torsjö live vers2

Svårt brandskadat parkeringsgarage kan tidigast öppna i juli

Svårt brandskadat parkeringsgarage kan tidigast öppna i juli

En del av taket i det brandskadade garaget har stagats upp med en skog av stämpor, Räddningschef Daniel Sirensjö, till vänster, och säkerhetschef Anders Nählstedt visade runt på måndagen, tillsammans med andra ansvariga från kommunen och Norra Station. Foto: Lotta Persson

Både taket och en yttervägg måste stöttas upp i det brandskadade parkeringsgaraget på Norra Station i Hässleholm. Skadorna är omfattande och arbetet med att sanera och renovera efter branden kan tidigast vara klart den siste juni. Hur lång tid det tar beror också på om kommunen väljer att installera sprinklersystem, något som skulle ha minskat skadorna betydligt.

På måndagen fick media se insidan av garaget för första gången sedan branden den 8 december.

Det underjordiska parkeringsgaraget öppnades på måndagen för första gången efter branden för allmänhetens insyn då media fick en rundvandring. Foto: Lotta Persson

Det tog tid innan garaget svalnat, röken var borta och tak och vägg stämpade så att polisen kunde gå in och göra sin tekniska undersökning och de 17 brand- eller rökskadade bilarna bärgas eller köras ut. Men nu anses det säkert att vistas där och saneringen är i full gång.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

De stora ytorna är bara delvis upplysta och väggarna är täkta av sot. I den skadade delen står stöttorna, stämporna, tätt.

– Vi har just fått en väldigt preliminär tidsplan från Peab som byggt huset och leder arbetet. Planen säger att arbetet ska pågå juni månad ut. Vi ska granska den och återkomma, säger Tobias Oscarsson, projektledare och chef för kommunens fastighetsavdelning.

Magasinsgatan vid nerfarten till garaget är fortfarande avstängd.

– Vi stängde av den på grund av oro för att marktrycket från tung trafik skulle kunna påverka väggen eftersom den är så skadad, förklarar kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt.

På det svårast skadade stället i garaget hänger isoleringen ner från taket. I bakgrunden syns de röda stöttorna som håller upp väggen. Foto: Berit Önell

Sedan väggen stöttats upp är risken liten, men nu behövs gatan utanför för uppställning av containers i samband med saneringen.

Hela undertaket har plockats ner. På ett ställe där isolering nu hänger ner finns också skador i bjälklaget. Närmare undersökning har bekräftat misstankarna om att en spricka i golvet ovanför också orsakats av branden.

Både tak och vägg måste förstärkas, exakt hur är ännu inte bestämt.

De värsta skadorna finns i den del av garaget där branden började och där fem bilar blev helt utbrända. Övriga bilar skadades av sot och rök.

Anders Nählstedt är övertygad om att sprinklers hade förhindrat mycket av skadorna.

– Absolut, det hade haft stor effekt, säger han.

Sprinklers var inget lagkrav när garaget stod klart 2014 och är det fortfarande inte. Men branden på Norra Station har fått kommunens företrädare att diskutera om fler kommunala lokaler borde förses med sprinklers. Idag finns det bara i kulturhusets parkeringsgarage.

– Sprinklers hade garanterat underlättat i det här fallet. Det hade begränsat branden, kanske hade den inte spritt sig till fler bilar, säger också räddningschef Daniel Sirensjö.

Den utvändiga rökgasfläkten gjorde dock stor nytta i att dra ut en del av röken som gjorde brandmännens arbete svårt och riskfyllt.

Saneringsarbetet pågår för fullt. Foto: Lotta Persson

Sprinklers kostar pengar, men Tobias Oscarsson tror att det kan löna sig.

– Det är ju värden som går förlorade också när butiker och kontor plötsligt tvingas stänga ner, förutom att en brand kan skada både liv och hälsa, säger han.

Anders Nählstedt kan tänka sig att också försäkringsbolagen i framtiden kommer att ställa krav på sprinklers.

– Bilbränder är inte ovanliga. En ganska harmlös bilbrand kan få enorma konsekvenser, konstaterar han.

Tidsplanen gäller garagedelen. Lokalerna ovanför är delvis i bruk redan nu. En del av dem är utrymda eftersom el och ventilation inte fungerar. Vissa av kontorsutrymmena som Bombardier hyr går inte att använda på grund av sprickan i golvet.

– Vi har flyttat Flexvux till fyra salar på Kyrkskolan, berättar Mats Larsson, kommunens verksamhetschef för Norra Station.

På det sättet kan Bombardier använda en del av de lokaler kommunen hyr på Norra Station. Även Yrkeshögskolan Syd har lokaler här.

Många försäkringsbolag är inblandade. Varje drabbad bilägare får betala sin självrisk.

Kommunen äger bara garaget och Kunskapsporten allt ovan jord i de två berörda huskropparna. Därför har de olika delarna också var sitt försäkringsbolag. Gränsen går mitt i bjälklaget.

– Vi har ett jättebra samarbete. Alla sitter ju i samma båt och tänker mest på att vi måste restaurera, säger Tobias Oscarsson.

Två män är misstänkta för att ha anlagt branden i garaget. En 26-åring sitter häktad.

Berit Önell

Det har inte brunnit överallt, men hela det stora parkeringsgaraget är påverkat av sot och rök. Foto: Lotta Persson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se