torsjö live vers2

Han vill förbättra det politiska klimatet

Han vill förbättra det politiska klimatet

Han är ett av Centerpartiets nya toppnamn i Hässleholm inför valet i höst.

Johan Hammarqvist, 42, från Finja står som nummer två på den nomineringslista som Centerpartiet nu tagit fram. Och trots att det är ett nytt namn på listan så kan man knappast beteckna Johan Hammarqvist som en politisk nybörjare. Han har lång erfarenhet av politik såväl kommunalt som på riksplanet även om han inte varit politiskt engagerad sedan 2006.

– Man kan inte bara sitta vid sidan och se på hur politiken, både i Hässleholm och på andra orter, utvecklas negativt, förklarar han sin come back.

Johan Hammarqvist är visserligen ny i kommunpolitiken i Hässleholm men har en gedigen politisk bakgrund, inte minst genom sitt arbete i riksdagen som Maud Olofssons pressekreterare, Han har också suttit i kommunfullmäktige i Flens kommun samt varit 2:e vice ordförande i miljönämnden i Västerås kommun. När han lämnade tjänsten hos Maud Olofsson 2006 var det för att bli politisk chefredaktör på Norra Skåne. Sedan 2012 är Johan Hammarqvist kommunikationschef på Eolus Vind AB.

Johan Hammarqvist, nytt toppnamn på Centerns nomineringslista, vill medverka till att göra skillnad i Hässleholmspolitiken.

När han nu på nytt väljer att ge sig in i politiken är det för att han hoppas kunna bidra till att göra skillnad.

– Vi har i dag en politisk situation i Hässleholm som inte kan beskrivas som något annat än ren cirkus.

Den främsta, och viktigaste, förändringen är enligt Johan Hammarqvist att försöka skapa ett hållbart majoritetsstyre.

– Även om det kommer att innebära att man då och då tvingas att kompromissa så måste det vara oändligt mycket bättre än det skyttegravskrig som pågår nu.

Inte minst måste det till en förbättring då det gäller debattklimatet i kommunfullmäktige, menar han.

På fritiden är Johan Hammarqvist ungdomstränare i Finja IF.

– Där försöker jag fostra ungdomarna till att kunna fungera i ett lag. Att sitta i kommunfullmäktige är också ett lagarbete. Där måste man, precis som ungdomarna i Finja IF, lära sig att respektera varandra även om man tycker olika.

Förutom en bättre politisk miljö och strävan efter att skapa en hållbar majoritet är företagande och bostadsbyggande viktiga frågor för Johan Hammarqvist.

– Om Hässleholm ska utvecklas behöver vi ha ett företagsvänligt klimat men självklart också bostäder så att folk har någonstans att bo.

Och just när det gäller bostadsbyggandet skulle han välkomna ett något aktivare kommunalt bostadsbolag.

– För visst borde Hesslehem kunna bygga fler bostäder än vad man gör.

När det gäller kommunens öppenhet gentemot såväl medborgare som media ser han, utan att gå in på detaljer, öppenheten som en självklarhet. Likaså menar han att de regler som finns om att diarieföra alla ärenden måste följas.

– Annars försvårar man ju insynen.

Den nomineringslista som nu tagits fram, och där Johan Hammarqvist är andra namn efter Lena Svensson från Tyringe ska så småningom fastställas av medlemmarna.

– Men oavsett vilken plats jag slutligen hamnar på hoppas jag verkligen att väljarna tar chansen och kryssar för de personer man känner mest förtroende för.

Att en viss förändring, och föryngring, tycks vara på gång inom flera partier är bara positivt, menar han.

– Jag tror att det kan behövas lite nya ansikten i Hässleholmspolitiken.

Gert Jacobsson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se