torsjö live vers2

Pensionärssatsning som kom av sig

Pensionärssatsning som kom av sig

INSÄNDARE. Tre socialdemokratiska politiker, Lena Wallentheim oppositionsråd Hässleholm, Anna Wallentheim riksdagsledamot Hässleholm och Per-Arne Håkansson riksdagsledamot Åstorp, svarar på insändarsidan i NSK 2018-01-29 missnöjd ”fd socialdemokrat”. Synpunkter på våra fattigpensionärers situation framförs.
Våra tre ovan nämnda välarvoderade politiker nämner på politikervis att statsbidragen till kommuner och landsting ökar med si och så många ”miljarder”. En information som knappast får våra svagaste samhällsgrupper att hoppa högt.
Kalla fakta rörande många av våra pensionärer följer här:
Garantipensionen för gift var 2017 kronor 7 093 per månad ”före” skatt!
Garantipensionen för ogift var 2017 kronor 7 952 per månad ”före” skatt!
Dessa pensioner lär svårligen någon kunna bo och leva drägligt på.
Enligt Eurostat lever ungefär 355 000 svenska pensionärer under EU:s gräns för risk för fattigdom 12 100 kronor i månaden ”efter” skatt och olika bidrag.
Den så omtalade höjningen av pensionen 2018 för våra fattigpensionärer med i huvudsak garantipension uppgår till några några hundralappar i månaden!
Ni politiker tycks inte kunna ta till er det som är verklighet för många av våra pensionärer. När ni försöker ge sken av att ha åstadkommit något som inte innebär någon avgörande förbättring drar ni skam över er själva och allt det ert parti övergripande påstår sig stå för.
Insändarskribenterna nämner bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet. Dessa villkorade ”bidrag” utgår så vitt kan förstås först efter det att våra fattigpensionärer tvingats ansöka om desamma. Ovan angivna politiker nämner också kommande tandvårds”bidrag” och att ”alla” som fyllt 85 kan besöka vårdcentralen avgiftsfritt!
Det ni politiker från höger till vänster lyckats med är att fylla era egna pensionärsplånböcker. Ni har inte drabbats av någon pensionsbroms. Än en gång, alla ni orättrådiga politiker, försök inte ge sken av att ni i någon väsentlig grad lyckats förbättra våra fattigpensionärers situation. Det är dags att göra det nu! Det är dags att göra rätt nu!

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se