torsjö live vers2

Försämrad vattenkvalitet kan stoppa brygga i Björkviken i sommar

Försämrad vattenkvalitet kan stoppa brygga i Björkviken i sommar

Det har varit för mycket algblomningar och badförbud för att det ska vara lönt att satsa 2,5 miljoner kronor på en ny brygga i Björkviken. Därför lyfte politikerna ut ärendet från dagordningen på fritidsnämndens arbetsutskott. Nästa vecka ska diskussionen fortsätta. Foto: Urban Önell

Det blir troligen ingen ny brygga på Björkvikens badplats i sommar. Finjasjöns vattenkvalitet är för dålig för att det ska vara värt att satsa de 2,5 miljoner kronor som kommunfullmäktige i årets budget avsatt för en brygga. Det tycker både fritidschefen och alla politiker i fritidsnämndens arbetsutskott. Därför lyftes ärendet ut från dagordningen den 14 januari. Inget beslut är dock fattat och fritidsnämnden kan inte heller använda den öronmärkta summan till annat. Diskussionen kommer att fortsätta vid nästa veckas sammanträde.

I bakgrunden finns diskussionen om att fåglar samlas på bryggan och förorenar vattnet samt att de nuvarande flytbryggorna gör att algerna samlas. En ny fast brygga som vattnet kan cirkulera under finns därför med som en investering i den borgerliga alliansens budget. Även SD och FV stod bakom denna. De rödgröna partierna avsatte inga pengar till ny brygga just eftersom de ansåg att sjön nu är i så dåligt skick att den kanske ändå inte går att bada i.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Fåglarna är knappast enda orsaken till problemen. Vattenprover när det var som mest fåglar visade högre värden på andra ställen i viken än vid bryggan. I höstas beslöt tekniska nämnden om ett antal åtgärder på grund av den kraftigt försämrade algsituationen. Bland annat ska reningsverkets och lantbrukets påverkan på sjön utredas och tillförseln av näringsämnen från tillflödena begränsas.

Förslag att arbeta vidare med bryggan

Tillförordnade fritidschefen Henrik Samevik förklarar att han som tjänsteman inför mötet den 14 januari inte kunde göra annat än föreslå ett beslut i linje med den antagna budgeten om att arbeta vidare med bryggan och att pengarna skulle skickas över till tekniska nämnden som skulle förverkliga projektet. Han hade dock svårt att se meningen med satsningen i nuläget.

– Vi har lagt i bryggorna i maj och satt upp en skylt om badförbud som har gällt tills i mitten på augusti då det börjar bli för kallt att bada och skolorna börjar, säger han.

Alger, smutsvattensvamp och dämme

Vid sammanträdet den 14 januari blev det diskussion om sjöns status det gångna året med förvärrade algblomningar, smutsvattensvamp och domstolsprocessen om att dämmet i Almaån ska få vara kvar längre på hösten som kan göra att vattennivåerna förändras.

– Vi lyfte ut ärendet för att vi måste diskutera det vidare, säger Agneta Olsson Enochsson (L), ordförande i fritidsnämnden.

Nämndens förste vice ordförande Hanna Nilsson (SD) håller med.

– Vi var alla överens med tanke på hur sjön ser ut, säger hon.

Bättre göra något åt sjön

Hon tycker att det hade varit bättre att lägga pengarna på Lursjön, där det går att bada, eller på att göra något åt Finjasjön.

– Det är en väldigt komplex fråga. En del säger att det inte är så farligt. Viktigast är att prioritera att göra något åt det och att komma överens politiskt, säger hon.

Agneta Olsson Enochsson  betonar att hon inte är någon expert, men ser flera problem kring bryggan. Förutom algerna som kan vara hälsovådliga, särskilt för barn och hundar, befarar hon att dämmet kan ställa till det.

– Vi har haft otroligt högt vattenstånd nu. Det är kanske risk att bryggan hamnar under vattnet, säger hon.

Fritidsnämnden beslöt redan i mars 2017 att verka för en ny brygga till sommaren 2018. Då hade Agneta Olsson Enochsson ännu inte tillträtt som ordförande. Sedan diskuterades bryggan i alliansen när det var dags för budget.

– Vi tycker att en bra badplats är en viktig fråga. Samtidigt vill vi inte investera så mycket om det inte går att bada, säger Agneta Olsson Enochsson.

Öronmärkta pengar

Hon nämner att fritidsnämnden också har ett sparkrav på en miljon kronor i år, men konstaterar att nämnden inte bestämmer över de 2,5 miljonerna som är öronmärkta till bryggan.

Nu är det inte troligt att det hinner bli någon ny brygga till sommaren 2018.

– Nej, det kan jag nästan skriva under på , säger Agneta Olsson Enochsson.

Hon kan dock tänka sig att de gamla bryggorna läggs ut om det skulle visa sig att sjön mår mycket bättre i sommar.

– Eventuellt kan vi hitta en annan lösning då. Det har ju föreslagits en särskild flotte för fåglarna, säger hon.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se