torsjö live vers2

Varför bryter kommunen avtal?

Varför bryter kommunen avtal?

INSÄNDARE. Ingånget fiberavtal med Ljungdala Byar fullföljs inte med hänvisning till den kommunala likställighetsprincipen.

Om denna princip skall gälla måste den även gälla andra avtal såsom fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt gator. Ljungdala byar betalar samma förbrukningsavgifter som övriga abonnenter. I förbrukningsavgifterna ingår kostnader för drift och underhåll. Vi betalar därmed pengar till kommunen för skötsel och underhåll av anläggningen men kan inte kräva någon ersättning när det är dags att byta ledningarna, asfalten eller lekplatserna. I övriga villakvarter svarar kommunen för anläggning, skötsel och förnyelse. Utbyte av ledningar och asfalt är förenat med stora kostnader för en liten förening.

Det ledningsbyte som nu sker för villaområdet på Ljungdala gagnar endast villaägarna men Ljungdala Byar får vara med och betala eftersom det ingår i fjärrvärmetaxan. Dessutom får vi när det blir aktuellt bekosta bytet av våra egna ledningar med följdkostnader för återställning av asfalterade ytor m.m. Vi betalar två gånger dels genom förbrukningskostnad, dels genom att vi betalar verklig kostnad. Föreningen har redan ett tomrörssystem för fiberkabel som försörjer alla 53 husen så kommunen behöver inte gräva inom området för att nå alla husen. Vad kostar det att gräva, lägga tomrör och återställa till 53 villor?

Kommunens ansvariga måste se till samfällighetens samtliga avtal med kommunen för att kunna göra en bedömning av likställigheten. Det är fel att bryta ut en del för att tjäna egna syften. Med vilken rätt kan kommunen bryta ett ingånget avtal genom att skylla på att man inte läst avtalet? Om kommunen blivit förd bakom ljuset vid undertecknandet av avtalet får de rikta kravet mot den parten som de blivit lurade av. Ljungdala Byar har tecknat ett avtal i god tro.

Tage Steen, Solbrinken

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se