torsjö live vers2

Till vilken nytta?

Till vilken nytta?

INSÄNDARE. Undertecknad deltog i ännu ett ”hejapåmöte” som Sverigebygget anordnade i Malmö den 2/2. Frågan är om alla dessa möten kan ha någon påverkan när det ska till beslut i vår? Ca 300 politiker och tjänstemän var samlade till Malmö Live för en heldag. Till vilken nytta är det, när det inte finns en tillräcklig majoritet i Riksdagen (L, M och SD är ju emot) ?. Knappast troligt att L och M ännu en gång gör en 180- graderssväng! Trovärdigheten står på spel. Skattesänkningar är nog viktigare?

Det genomgående temat var hur banorna ska finansieras. Anslagsfinansiering är vad som gäller i dag, med en lägre hastighet (250 km/h) och ett färdigställande först om c:a 50 år. Så gott som samstämmigt förespråkades en lånefinansiering och det kan vi räkna med att det kommer att lobbas för fram till beslut i april-maj.
Kommunernas medfinansiering genom förskottsbetalning ska egentligen inte kunna genomföras, då den anses olaglig. Därmed slipper Hässleholms kommun att låna 51 miljoner för finansiering. Jag hoppas att kommunen inte avhänder sig möjligheten att inte vara med och satsa pengar i detta oekonomiska projekt. Ett överklagande är på sin plats. Pengar som i stället kan användas till ett nytt badhus t.ex.
Beträffande kommunens förespråkande av en centralt belägen station hör definitivt till en miljökatastrof för invånarna. Jag tycker att alla som vill värna om stadsmiljön, bör göra sin röst hörd när det gäller översiktsplanens förespråkande av denna placering av stationen (12 meter över befintlig). En sådan skulle kosta miljarder och det är tveksamt om staten vill bekosta den. En extern placering skulle betyda att vi slapp en massa bilar in till centrum och mer plats för invånarna att röra sig fritt och säkert. Nästan alla tåg kommer ändå att susa förbi Hässleholm utan att stanna. Den som är intresserad kan gå in på www.stambanan.com och klicka på Nya stambanan.
Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se