torsjö live vers2

Två tillfällen till frågor om fördjupad översiktsplan

Två tillfällen till frågor om fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen kan studeras på webben, i stadshuset och i stadsbiblioteket. Foto: Berit Önell

Under två måndagar, den 12 och 19 februari, finns tillfälle att ställa frågor om förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. Klockan 16-18 kommer personal från stadsbyggnadskontoret att finnas i kulturhuset för att svara.

Förslaget finns på kommunens hemsida och är utställt på stadsbiblioteket och i stadshusets reception till och med den 23 februari. Fram tills dess har alla invånare också möjlighet att lämna skriftliga synpunkter till byggnadsnämnden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den fördjupade översiktsplanen ska beskriva vision, mål och strategier för Hässleholms utveckling.

-Det kan kännas abstrakt att sätta sig in i stadsplaneringen på en så övergripande nivå, men den fördjupade översiktsplanen kommer att mynna ut i detaljplaner som reglerar hur vår stad ska se ut. Vi välkomnar alla som är nyfikna på framtidens Hässleholm att ta del av det utställda förslaget och den interaktiva kartan på webben. Och tveka inte att komma förbi och ställa frågor på måndag, säger planarkitekt Ylva Hartman Magnusson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se