torsjö live vers2

Vilseledande underlag om fiber

INSÄNDARE. Efter att läst förslag till kommunstyrelsen beslut angående fiberavtal med föreningar på Ljungdala kan man bli förskräckt av det beslutsunderlag som presenteras. Ingen notering om att ett bindande avtal är tecknat och vilka konsekvenserna blir av ett avtalsbrott. Skall inte politikerna upplysas om dessa konsekvenser eller tror man att man ensidigt kan diktera villkoren. […]

Ingen fiber trots avtal för villaföreningar på Ljungdala

Hässleholms kommun avfärdar fiberavtalen mellan fyra villaföreningar på Ljungdala och Hessleholm Network, trots att kommunen vid köpet av bolaget skulle ta över alla åtaganden. Fibersamordnare Pernilla Rydmark och IT-chef John Palmqvist föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att inte fullfölja avtalen utan istället erbjuda inkoppling till kommunens fibernät för 19 000 kronor per villa. Betydligt […]