torsjö live

Vilseledande underlag om fiber

Vilseledande underlag om fiber

INSÄNDARE. Efter att läst förslag till kommunstyrelsen beslut angående fiberavtal med föreningar på Ljungdala kan man bli förskräckt av det beslutsunderlag som presenteras.

  • Ingen notering om att ett bindande avtal är tecknat och vilka konsekvenserna blir av ett avtalsbrott. Skall inte politikerna upplysas om dessa konsekvenser eller tror man att man ensidigt kan diktera villkoren. Det är 1,5 år sedan avtalen tecknades och någon uppsägning har inte skett.
  • Under bilagan ekonomiska konsekvenser finns endast intäkterna av anslutningsavgifter med. Har man glömt att redovisa kostnaderna. För Ljungdala byar finns ett tomrör inom området som försörjer alla 53 husen. Klart för att blåsa i fiberkabel. Ingen schaktning krävs. Endast en anslutning till en central punkt. Föreningen äger marken och kommunen har inget grävavtal om inte en överenskommelse sker.  Hur kan man föreslå ett beslut utan att veta vad den verkliga slutkostnaden blir?
  • En enhetlig kommunal anslutningsavgift beslutades för en- och tvåbostadshus enligt protokoll 2015-06-08. Detta protokoll ger också utrymme för att beräkna anslutningsavgiften individuellt bl.a. beroende på ledningslängd och arbetets omfattning. Denna möjlighet antyds inte i beslutsunderlaget.
  • Fullfölj de tecknade avtalen och ta ert ansvar för de misstag som ni anser ni begått och belasta inte någon annan med det.

Tage Steen, Solbrinken

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se