torsjö live vers2

Ingen fiber trots avtal för villaföreningar på Ljungdala

Ingen fiber trots avtal för villaföreningar på Ljungdala

Fibern är framdragen till husväggarna hos villaägarna i Föreningen Stella Nova på Ljungdala. Men kommunen har inte godkänt avtalen mellan föreningen och Hessleholm Network, bolaget som kommunen köpte. Nu erbjuds de betala 19 000 kronor per villa för att bli inkopplade. Foto: Urban Önell

Hässleholms kommun avfärdar fiberavtalen mellan fyra villaföreningar på Ljungdala och Hessleholm Network, trots att kommunen vid köpet av bolaget skulle ta över alla åtaganden. Fibersamordnare Pernilla Rydmark och IT-chef John Palmqvist föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att inte fullfölja avtalen utan istället erbjuda inkoppling till kommunens fibernät för 19 000 kronor per villa. Betydligt dyrare än avtalens 19 000 kronor per förening.

– Avtalen tecknades dagen innan vi tog över utan att vi visste om det, säger John Palmqvist till Frilagt, men medger att kommunen under en längre tid kände till dialogen mellan Hessleholm Network och föreningarna.

Han hänvisar också till att avtalen ger en förlust för kommunen och att alla ska behandlas lika.

Villaägarna på Ljungdala som tecknade avtal med Hessleholm Network har väntat länge på fiber. Bilden är från kommunens pilotprojekt i Röinge. Foto: Berit Önell

De fyra föreningarna omfattar total 144 villor. Avtalen med samfälllighetsföreningarna Saga och Sirius skrevs på den 30 juni 2016 och avtalen med Föreningen Stella Nova och Ljungdala Byar samfällighetsförening den 29 juni 2016.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Den största föreningen, Ljungdala Byar med 53 villor, har redan nedgrävda tomrör för fiber. Kommunen behöver alltså inte gräva till varje villa utan bara fram till en gemensam central.

Föreningen Stella Nova omfattar 21 villaägare som redan, enligt ett avtal i samverkan med både Hessleholm Network och kommunen, fått fiber till varje tomtgräns. Sedan har de själva bekostat grävning fram till husväggarna, men har nu väntat i ett och ett halvt år på inkoppling. Kommunen föreslår att de ska få möjlighet till förhandling om prisavdrag för det arbete de själva lagt ner.

En av de boende, Jenny Winqvist, säger att det börjar bli tradigt att se slangarna vid husväggen.

– Man kan tycka att alla ska betala lika mycket, men det finns trots allt avtal som ska gälla. Vi undrar om kommunen drar ut på det för att vi ska tröttna. Alla vill ju ha fiber så snart som möjligt, säger hon.

Åke Andersson i Ljungdala byar samfällighetsförening berättar att föreningen haft svårt att komma till tals med ansvariga på kommunen.

– Det har inte varit några konstruktiva diskussioner överhuvudtaget, säger han.

Han betonar att föreningen varit beredd att kompromissa.

– Men kommunen har nonchalerat våra mejl och inte svarat i telefon.

Föreningen fick inte heller förslaget till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott förrän handlingarna publicerades på kommunens hemsida, trots vädjan i föreningens skrivelse, som skickats till alla ledamöter i arbetsutskottet. Skrivelsen finns inte med bland handlingarna.

Enligt Åke Andersson pågick förhandlingarna mellan föreningen och Hessleholm Network i över ett år innan avtalen skrevs under – och kommunen kände till det långt innan den övertog bolaget. Han säger också att han har fått uppgift från Hessleholm Network om att kommunen fått information om de förestående avtalen.

– Argumentet att avtalen inte ska gälla för att de skrevs på precis innan kommunen tog över är lite märkligt. Kommunen som köpare av bolaget måste kolla de avtal som ligger och även offerter. Vi hade klara offerter på allting, säger han.

Han undrar också varför föreningarnas villor ska räknas som vanliga villor.

– Vi borde betraktas som ett storkvarter, likställt med ett hyreshus eller en bostadsrättsförening i kommunens prislista. Vi har ett kabelnät och en styrelse som fattar beslut om gemensamma saker, säger han.

Hur föreningarna ska agera nu vet han inte. Men arbetsutskottet avgör inte frågan utan måste skicka den vidare till kommunstyrelsen.

– Det här har en stor ekonomisk påverkan på kommunen, säger John Palmqvist, kommunens IT-chef, som vill att politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta om villaföreningarnas avtal. Foto: Urban Önell

John Palmqvist betonar att avtalen skrevs dagen innan kommunen tog över bolaget. Han säger till Frilagt att han inte vet säkert om de är juridiskt bindande.

– Det är därför vi vill ha upp dem till ett politiskt beslut, säger han.

Har ni inte kontrollerat med jurister vad som gäller?

– Vi har både stämt av med kommunjuristen och rådfrågat en extern jurist, säger John Palmqvist.

Han hänvisar till likabehandlingsprincipen i kommunallagen.

Men den står väl inte över ett avtal? Är det något oklart i de här avtalen?

– Nej, här finns avtal på papper med underskrifter. Rent juridiskt kanske kommunen får backa. Men det här har en stor ekonomisk påverkan på kommunen. Alla frågor är inte enkla att lösa. Det är därför en politisk debatt behöver upp.

Är det en debattfråga om ett avtal gäller?

– Det var kanske ett dåligt ordval.

Varför jämställs inte villaföreningarna med bostadsrättsföreningar eller liknande?

– Vi har vänt och vridit på problematiken. Kan vem som helst bilda en samfällighet? Vad kan det bli för framtida scenario? Hyreshus har en annan intern infrastruktur. Här är det lite olika i de olika föreningarna.

John Palmqvist hävdar att det kostar lika mycket att ansluta föreningarnas villor som andra villor.

Han förklarar att han kände till dialogen mellan föreningarna och Hessleholm Network, men inte prismodellen och inga offerter.

– Det har vi inte sett några. I så fall hade vi nog inte stått i den här situationen, då hade vi tagit diskussionen redan före köpet, säger han.

Är inte sådana här tvister med invånarna negativa för kommunen?

– Jo, vi är inte alls glada för att det bubblar upp sådana här saker. Det är därför vi vill reda ut dem, säger John Palmqvist.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se